Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelman nuottijulkaisukokoelma sisältää kotimaiset taide- ja populaarimusiikin nuottijulkaisut vuodesta 1801 alkaen.

Osa nuoteista on julkaistu verkossa. Verkkonuottien kokoelma karttuu kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain puitteissa. Verkkoaineistoa kartutetaan keräämällä sitä ohjelmallisesti vapaasta verkosta internetverkosta sekä verkkojulkaisijoiden toimittamien aineistoluovutusten avulla. Ohjelmallisesti kerätty aineisto tallennetaan Suomalaiseen verkkoarkistoon ja luovutuksina saatu aineisto Varia-palveluun. Molemmat palvelut ovat käytettävissä vapaakappaletyöasemilla.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kotimaiset nuottijulkaisut on kuvailtu Kansalliskirjaston hakupalveluun vuodesta 1977 alkaen. Vuosina 1801-1976 julkaistujen nuottien tiedot löytyvät musiikkikirjaston nuottikortistosta Fabianian 1. kerroksesta. Nuottikortisto on myös digitoitu Doria-tietokantaan.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitaalinen
Aineistotyyppi
  • Nuotit ja nuottijulkaisut