Kansalliskokoelman karttakokoelma

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Kansalliskokoelman karttakokoelma sisältää karttoja, karttasarjoja ja kartastoja 1500-luvun lopusta nykypäivään. Kokoelmaan kuuluu noin 90 000 karttalehteä.

Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelman karttakokoelma sisältää karttoja, karttasarjoja ja kartastoja 1500-luvun lopusta nykypäivään. Kokoelmaan kuuluu noin 90 000 karttalehteä. Kokoelman vanhimpiin karttalehtiin kuuluvat ulkomailla painetut yleiskartat, joihin Suomi sisältyy, sekä Suomen kartat 1600-luvulta.

Karttoja on saatu vapaakappaleina 1800-luvun alkupuolelta lähtien. 1900-luvulta alkaen painetut kartat on saatu kokoelmaan lähes täydellisesti. Karttakokoelmaa on täydennetty viime vuosina lahjoituksin ja ostoin.

Aineistotyyppi

Kartat

Kartunnan tila

Jatkuva

Kokoelman kattavuus maantieteellisesti

Suomi