Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Kansalliskokoelman karttakokoelma sisältää karttoja, karttasarjoja ja kartastoja 1500-luvun lopusta nykypäivään. Kokoelmaan kuuluu noin 90 000 karttalehteä. Kokoelman vanhimpiin karttalehtiin kuuluvat ulkomailla painetut yleiskartat, joihin Suomi sisältyy, sekä Suomen kartat 1600-luvulta.

Karttoja on saatu vapaakappaleina 1800-luvun alkupuolelta lähtien. 1900-luvulta alkaen painetut kartat on saatu kokoelmaan lähes täydellisesti. Karttakokoelmaa on täydennetty viime vuosina lahjoituksin ja ostoin.

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kansalliskokoelman kartat ja kartastot on vuodesta 1967 alkaen luetteloitu Kansalliskirjaston hakupalveluun. Myös tätä vanhempi kartta-aineisto on pääosin luetteloitu, mutta tilattaessa on käytettävä myös lehtijakokarttoja ja Kansalliskokoelman kortistoa (-1973).
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
  • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
  • Kartat