Pääkokoelma
Yläkokoelma
Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Humanistisen kokoelman kirjat ovat historiantutkimuksen, taiteiden tutkimuksen ja filosofian aloilta. 

Kirjallisuus hankitaan pääsääntöisesti alkukielisinä. Varsinaisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi kokoelma sisältää myös runsaasti hakuteoksia, bibliografioita, koottuja teoksia, kirjekokoelmia, lähdejulkaisuja ja väitöskirjoja. Kaunokirjallisuutta kokoelmaan on hankittu vain klassikkojen alkukielisinä kriittisinä laitoksina.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu paperiluettelo
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitaalinen
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • E-aineisto (born-digital)
  • Verkkoaineisto