Humanistisen kokoelman kirjat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen

Humanistisen kokoelman kirjat ovat historiantutkimuksen, taiteiden tutkimuksen ja filosofian aloilta. 

Kokoelman kuvaus

Humanistisen kokoelman kirjat ovat historiantutkimuksen, taiteiden tutkimuksen ja filosofian aloilta. 

Kirjallisuus hankitaan pääsääntöisesti alkukielisinä. Varsinaisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi kokoelma sisältää myös runsaasti hakuteoksia, bibliografioita, koottuja teoksia, kirjekokoelmia, lähdejulkaisuja ja väitöskirjoja. Kaunokirjallisuutta kokoelmaan on hankittu vain klassikkojen alkukielisinä kriittisinä laitoksina.

Aineistotyyppi

E-aineisto (born-digital)
Kirjat
Verkkoaineisto

Kartunnan tila

Jatkuva