Humanistisen kokoelman kirjat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen

Kansalliskirjasto hankkii tutkimuskirjallisuutta ja monografiasarjoja erityisesti filosofian, taidehistorian, kirjallisuudentutkimuksen sekä historiatieteiden aloilta. Vanhimmilta osin kirjakokoelma on monitieteinen. 

Kokoelman kuvaus

Tutkimuskirjallisuuden ja monografiasarjojen lisäksi humanistinen kokoelma sisältää runsaasti hakuteoksia, sanakirjoja, bibliografioita, koottuja teoksia, kirjekokoelmia, lähdejulkaisuja sekä väitöskirjoja. Kaunokirjallisuutta kokoelmaan kokoelmaan hankitaan ainoastaan alkukielisinä kriittisinä laitoksina.

Kokoelman kartuttamisessa noudatetaan Kansalliskirjaston aineistopolitiikan sekä hankintaohjelman linjauksia.

 

Aineistotyyppi

E-aineisto (born-digital)
Kirjat
Verkkoaineisto

Kartunnan tila

Jatkuva