Kartunnan tila
Jatkuva

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Humanistisen kokoelman karttuva tiedekokoelma palvelee erityisesti humanistista tutkimusta. Humanistinen kokoelma muodostuu humanististen alojen koti- ja ulkomaisesta kirjallisuudesta. Pääaloja ovat historia, erityisesti antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun historia, ja taiteiden tutkimus, erityisesti kirjallisuus, kuvataide ja musiikki, ja filosofia.

Vanhimmilta osiltaan kokoelma on Suomen laajin monitieteinen ulkomaisen kirjallisuuden kokoelma. Humanistinen kokoelma sisältää lähde- ja tiedekirjallisuutta vuodesta 1600 alkaen. Siihen on eri aikoina liitetty lukuisia yksityiskokoelmia, ja se sisältää myös Venäjältä vapaakappaleina saatua länsimaisilla kielillä julkaistua aineistoa. Kokoelma sisältää myös kirjallisuutta oikeus- ja yhteiskuntatieteen, lääketieteen ja luonnontieteiden aloilta.
 
Kokoelmassa on kirjojen ja aikakauslehtien lisäksi koti- ja ulkomaisia väitöskirjoja, karttoja, kuvateoksia ja pienpainatteita sekä sanomalehtiä alkuperäisinä ja mikrofilmeinä.

Luettelointistatus
 • Kokoelmasta laadittu paperiluettelo
 • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
 • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
 • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
 • Kokoelmaa ei ole järjestetty
Kokoelman aineisto muodossa
 • Analoginen
 • Digitaalinen
 • Digitoitu
 • Mikrofilmattu
Aineistotyyppi
 • Kirjat
 • Sanomalehdet
 • Aikakauslehdet
 • Kartat
 • Kuvat
 • E-aineisto (born-digital)
 • Verkkoaineisto
 • Julisteet
 • Nuotit ja nuottijulkaisut
 • Lehtileikkeet
 • Käsikirjoitukset
 • Sävellyskäsikirjoitukset
Signum
Ei sijaintitietoa, hae yksittäisellä nimikkeellä tai ota yhteys asiakaspalveluun.
Yhteystiedot: 
-
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: