Humanistinen kokoelma

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen
Digitoitu
Mikrofilmattu

Humanistinen kokoelma muodostuu humanististen alojen koti- ja ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Pääaloja ovat historia, erityisesti antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun historia, ja taiteiden tutkimus, erityisesti kirjallisuus, kuvataide ja musiikki, ja filosofia.

Kokoelman kuvaus

Humanistinen kokoelma muodostuu humanististen alojen koti- ja ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Pääaloja ovat historia, erityisesti antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun historia, ja taiteiden tutkimus, erityisesti kirjallisuus, kuvataide ja musiikki, ja filosofia.

Vanhimmilta osiltaan kokoelma on Suomen laajin monitieteinen ulkomaisen kirjallisuuden kokoelma. Humanistinen kokoelma sisältää lähde- ja tiedekirjallisuutta vuodesta 1600 alkaen. Siihen on eri aikoina liitetty lukuisia yksityiskokoelmia, ja se sisältää myös Venäjältä vapaakappaleina saatua länsimaisilla kielillä julkaistua aineistoa. Kokoelma sisältää myös kirjallisuutta oikeus- ja yhteiskuntatieteen, lääketieteen ja luonnontieteiden aloilta.
 
Kokoelmassa on kirjojen ja aikakauslehtien lisäksi koti- ja ulkomaisia väitöskirjoja, karttoja, kuvateoksia ja pienpainatteita sekä sanomalehtiä alkuperäisinä ja mikrofilmeinä.

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
E-aineisto (born-digital)
Julisteet
Kartat
Käsikirjoitukset
Kirjat
Kuvat
Lehtileikkeet
Nuotit ja nuottijulkaisut
Sanomalehdet
Sävellyskäsikirjoitukset
Verkkoaineisto

Kartunnan tila

Jatkuva