Humanistinen kokoelma

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitaalinen
Digitoitu
Mikrofilmattu
Mikrokorteilla

Kansalliskirjaston humanistinen kokoelma eli yleiskokoelma muodostuu humanististen alojen koti- ja ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Kokoelman kartuttamisen painopistealoja ovat historiatieteet, erityisesti antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun historia, ja taiteiden tutkimus, erityisesti kirjallisuus, kuvataide ja musiikki, ja filosofia.

Kokoelman kuvaus

Vanhimmilta osiltaan humanistinen kokoelma on Suomen laajin monitieteinen ulkomaisen kirjallisuuden kokoelma. Kokoelma sisältää lähde- ja tutkimuskirjallisuutta vuodesta 1600 alkaen. Vanhimmilta osin kokoelma sisältää aineistoa oikeus- ja yhteiskuntatieteiden, lääketieteen sekä luonnontieteiden aloilta.
 
Kokoelmassa on kirjojen ja monografiasarjojen lisäksi sanoma- ja aikakauslehtiä, ulkomaisia väitöskirjoja, karttoja, kuvateoksia sekä elektronista aineistoa.

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
E-aineisto (born-digital)
Kartat
Kirjat
Sanomalehdet

Kartunnan tila

Jatkuva