Heikki A. Reenpään kokoelma

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen

Heikki A. Reenpään kirjasto on professori Heikki A. Reenpäältä vuonna 2004 saatu lahjoituskokoelma.

Kokoelman kuvaus

Heikki A. Reenpään kirjasto on professori Heikki A. Reenpäältä vuonna 2004 saatu lahjoituskokoelma. Kirjasto käsittää noin 20 000 teosta, pääasiassa vanhaa suomalaista suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta 1600- ja 1700-luvuilta. Heikki A. Reenpään kirjasto paikkaa Kansalliskokoelman puutteita sekä täydentää sitä variantein. Kokoelma sisältää runsaasti mm. Raamattuja ja muita kirkollisia teoksia, almanakkoja, lakeja, asetuksia sekä Turun Akatemian väitöskirjoja, mutta myös ulkomaisia harvinaiskirjoja. Kirjaston uudempi osa sisältää tuoreempaa kotimaista kaunokirjallisuutta.

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Kirjat
Aikakauslehdet
Pienpainatteet

Kartunnan tila

Kumulatiivinen

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön