Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Slaavilaisen kirjaston Glasnost-kokoelma sisältää 944 nimekettä aikakaus- ja sanomalehtiä, lentolehtisiä ja tiedotuslehtiä.

Kokoelman julkaisut kuuluvat Neuvostoliiton perestroikan ja glasnostin kauden uuteen lehdistöön, jolla tarkoitetaan epävirallisten liikkeiden, yhdistysten, keskustelukerhojen ja osuuskuntien julkaisemia painotuotteita.

Kokoelmaan ei kuulu käytännöllisesti katsoen lainkaan aineistoa perestroikan alkuajoilta eli vuosilta 1985–1986. Vain 10 % aineistosta (87 nimekettä) on peräisin vuosilta 1987–1989 eli ohjatun perestroikan ajalta. 90 % aineistosta (874 nimekettä) on peräisin perestroikan liberaalilta ja radikaalilta kaudelta, vuosilta 1990–1992.

Kokoelman painotuotteet kattavat laajan maantieteellisen alueen Murmanskista Novosibirskiin, mutta sen ytimen muodostavat Leningradissa, Moskovassa ja Baltian maissa painetut sanomalehdet ja lentolehtiset. Keräämiseen ovat osallistuneet niin Slaavilaisen kirjaston työntekijät kuin Helsingin yliopiston opettajat ja tutkijatkin.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu paperiluettelo
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
Aineistotyyppi
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet
Signum
Sl. San. Glasnost
Yhteystiedot: 
Slaavilainen kirjasto
Kansalliskirjasto
+358 294124066
Alakokoelmat
-
Rinnakkaiset kokoelmat
-
Asiasanat: