Georg Henrik von Wrightin kokoelma

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen

Filosofi, akateemikko Georg Henrik von Wright (1916–2003) lahjoitti tieteellisen kirjastonsa sekä kirjeenvaihtonsa kirjastolle elokuussa 2002.

Kokoelman kuvaus

Filosofi, akateemikko Georg Henrik von Wright (1916–2003) lahjoitti tieteellisen kirjastonsa sekä kirjeenvaihtonsa kirjastolle elokuussa 2002. Kirjakokoelma koostuu pääosin filosofisesta kirjallisuudesta, käsittäen filosofian yleisesitysten ja klassikoiden lisäksi ranskan- ja saksankielistä filosofista kirjallisuutta, anglo-amerikkalaista analyyttista filosofiaa sekä huomattavissa määrin Ludwig Wittgensteinin teoksia ja hänen filosofiaansa kommentoivaa tutkimuskirjallisuutta. Kokoelma sisältää myös muita tieteitä kuten matematiikkaa, fysiikkaa, sosiologiaa ja psykologiaa. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin kirjaharvinaisuuksia 1500-luvulta eteenpäin.

Kokoelman kielet

Aineistotyyppi

Kirjat

Kartunnan tila

Valmistunut

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön

Avainsanat