Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Filosofi, akateemikko Georg Henrik von Wright (1916–2003) lahjoitti tieteellisen kirjastonsa sekä kirjeenvaihtonsa kirjastolle elokuussa 2002. Kirjakokoelma koostuu pääosin filosofisesta kirjallisuudesta, käsittäen filosofian yleisesitysten ja klassikoiden lisäksi ranskan- ja saksankielistä filosofista kirjallisuutta, anglo-amerikkalaista analyyttista filosofiaa sekä huomattavissa määrin Ludwig Wittgensteinin teoksia ja hänen filosofiaansa kommentoivaa tutkimuskirjallisuutta. Kokoelma sisältää myös muita tieteitä kuten matematiikkaa, fysiikkaa, sosiologiaa ja psykologiaa. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin kirjaharvinaisuuksia 1500-luvulta eteenpäin.

Luettelointistatus
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Kirjeenvaihdosta on erillisluettelo nro 665, joka sijaitsee erikoislukusalissa.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
Aineistotyyppi
  • Kirjat