Erikoiskokoelmat

Kokoelman aineisto muodossa

Analoginen
Digitoitu

Kokoelma on muodostunut pääsääntöisesti 1800-luvulla joko vapaakappeleina tai lahjoituksina saadusta aineistosta, sekä 1800- ja 1900-luvuilla tehdyistä hankinnoista.

Kokoelman kuvaus

Kokoelma on muodostunut pääsääntöisesti 1800-luvulla joko vapaakappeleina tai lahjoituksina saadusta aineistosta, sekä 1800- ja 1900-luvuilla tehdyistä hankinnoista. Erikoiskokoelmat eriytettiin ulkomaisesta kokoelmasta omaksi pääkokoelmaksieen 1980-luvun alussa.

Aineistotyyppi

Aikakauslehdet
Julisteet
Kartat
Kirjat
Kuvat
Nuotit ja nuottijulkaisut
Pienpainatteet
Sanomalehdet

Kartunnan tila

Jatkuva

Saatavuus ja käyttörajoitukset

Ainoastaan erikoislukusalikäyttöön