Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Calonius-Naumannin kokoelma sisältää Ruotsin kuninkaallisia asetuksia, julistuksia, valtiopäiväjulkaisuja ja poliittisia kirjoituksia 1500-luvulta vuoteen 1824 asti. Kokoelman 25 000 julkaisua ovat pääosin peräisin Suomen oikeusoppineiden, professori Matthias Caloniuksen (1737–1817) ja ruotsalaisen oikeusneuvos Christian Naumannin (1810–1888) yksityiskirjastoista. Näiden lisäksi kokoelmaan on poimittu julkaisuja useista muista kokoelmista, sekä suomenkielisiä julistuksia siirretty kansalliskokoelmaan. Julkaisut on sidottu 290 niteeksi.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu paperiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
Painettu luettelo:
Jörgensen, A., Calonius-Naumannska samlingen i Helsingfors universitetsbibliotek. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 17. Helsingfors 1936.
Digitoitu Doriaan (ks. linkki).

Kokoelmaan sisältyvistä asetuksista on erillinen koneella kirjoitettu luettelo: Calonius-Naumannin kokoelma. Asetusluettelo [aikajärjestyksessä]. 1–3. 1600–1833. S.l. & a. Saatavissa käyttöön pyydettäessä.

Kokoelma on osittain luetteloitu Kansalliskirjaston hakupalveluun.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Pienpainatteet