Pääkokoelma
Tämä on pääkokoelma
Yläkokoelma
Ei yläkokoelmaa
Kartunnan tila
Completed

Tabs

Kokoelman kuvaus ja saatavuus
Kokoelman kuvaus

Amerikansuomalainen kokoelma sisältää Yhdysvalloissa ja Kanadassa julkaistua suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä kirjallisuutta vuosilta 1876-1977. Kokoelmassa on noin 2100 kirjan ja 550 sanoma- ja aikakauslehden lisäksi sarja- ja vuotuisjulkaisuja sekä pienpainatteita ja nuottijulkaisuja. Kokoelmassa on uskonnollista, poliittista ja muuta yhteiskunnallista kirjallisuutta sekä alkuperäistä ja käännettyä kaunokirjallisuutta.

Vuodesta 1978 amerikansuomalainen kirjallisuus on sijoitettu Kansalliskokoelman muun kirjallisuuden joukkoon.

Luettelointistatus
  • Kokoelmasta laadittu korttiluettelo
  • Kokoelma kuvailtu viitetietokantaan
  • Kokoelma on luetteloitu vain osittain
Kokoelma on luetteloitu osittain Fennica -tietokantaan (vuodesta 1901). Tietokannasta puuttuvan kokoelmanosan tiedot löytyvät Fabianian 2. kerroksesta Kansalliskokoelman pääkortistosta ja sen yhteydessä olevasta Amerikka-kirjallisuuden kortistosta.
Kokoelman aineisto muodossa
  • Analoginen
  • Digitoitu
Aineistotyyppi
  • Kirjat
  • Sanomalehdet
  • Aikakauslehdet
  • Pienpainatteet
  • Nuotit ja nuottijulkaisut