Kirjastoverkkopäivien työpajat

Tällä sivulla on kuvaukset Kirjastoverkkopäivien torstain 28.10. työpajoista.

Takaisin tapahtuman pääsivulle: kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi

Voit myös tarkastella keskiviikon ohjelmia niiden omalta sivulta.

Sisällysluettelo

TP1: Tutkimusdatan kuvailu, hallinnointi, organisointi ja niiden pulmat

Aika: Kaista 1, klo 9-12

PJ: Liisa Näpärä

Työpajan tallenne Youtubessa.

Kuvaus:

Tutkimusdataan liittyvä toiminnan kenttä on moninainen. Siihen kuuluvat datan tuottajat, sitä käyttävät tutkijat, dataa vastaanottavat arkistot sekä datanhallinnan tukipilarina toimivat kirjastot.  

Tutkimusdataan liittyy useita tunnistettuja haasteita – alkaen siitä, mitä tutkimusdatalla tarkoitetaan tai miten FAIR-periaatteet toteutuvat. Kaikille tutkimusaineistoille ei löydy paikkaa, tutkimusaineiston kuvailuun liittyvät ohjeistukset ovat vaihtelevia, ja järjestelmät, joihin tutkimusdata kuvaillaan, asettavat omat reunaehtonsa.  

Työpajassa pohditaan yhdessä tutkimusdataan liittyvien toimijoiden nykyisiä vastuita ja tehtäviä sekä missä asioissa toimijat ovat riippuvaisia toistensa palveluista. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, päällekkäisen työn välttäminen ja tutkimusdataan liittyvien haasteiden kartoitus ja konkreettisemmat ratkaisut.

Aikataulu

(huom! muutokset mahdollisia)

9.00 Tilaisuuden avaus
9.10 Tutkimusaineistot ammattikorkeakoulussa, Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
9.30 Tutkimusaineistot, kuvailu ja asiakkaat: kohtaavatko kaikki polut? Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopisto
9.50 Tutkimusaineistojen kuvailu, metadata ja yhteentoimivuus, Jessica Parland-von Essen, Kehityspäällikkö, CSC
10.10 Tutkimusaineistoihin liittyvien pulmien moninaisuus – havaintoja ja koontia kevään 2021 työpajoista, Liisa Näpärä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto
10.30 Tauko 15 min
10.45 Työpajatyöskentelyä 45 min
11.30 Keskustelun purku

TP2: Asiakastoiminen Varastokirjasto-/kaukolainatilaus

Aika: Kaista 2, 9-12

PJ: Ari Ahlqvist

Kuvaus:

Jyväskylän kaupunginkirjasto on halunnut lisätä asiakastoimisuutta, kun asiakas tilaa aineistoa Varastokirjastosta. On tehty nopeita ratkaisuja mutta myöskin suunniteltu, miten asiakastoimisuutta voisi edelleen lisätä ja prosesseja automatisoida. Tältä pohjalta Varastokirjasto valmistelee hanketta asiakastoimisen, järjestelmäriippumattoman kaukolainatilauksen toteuttamiseksi Varastokirjaston aineistosta. Työpajassa esitellään suunnitelmia sekä keskustellaan ratkaisuvaihtoehdoista ja asiakastoimisen kaukolainauksen merkityksestä kirjastoille ja niiden kokoelmille.

Aikataulu:

09:00 - 09:30 Työpajan avaus ja tehtävien pohjustus

 •     Avaussanat, taustoitus ja Varastokirjaston tavoitteet Airut-hankkeessa - Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 •     edeltävät projektit: "Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta"- hanke, VATI- ja ATTE-projektit - Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
 •     Alma-kirjastojen välinen aineistojen yhteiskäyttö - Juha Leppämäki, Helsingin yliopiston kirjasto

09:30 - 11:40 Työskentely työryhmissä

 •     Painettujen aineistojen tulevaisuus?
 •     Miten varastokirjasto-/kaukolainatilauksen logistiikan pitäisi toimia
 •     Miten asiakastoiminen varastokirjasto-/kaukolainatilaus vaikuttaisi kirjaston toimintaan
 •     Perusratkaisumalli tilausten välittämiseen
 •     Kansallinen yhteinen indeksi aineistojen yhteiskäytössä?
 •     Asiakastoimisen varastokirjasto-/kaukolainatilauksen käytettävyyskysymykset

Osallistujat jaetaan ryhmiin ja ovat vuorollaan kussakin työryhmässä 20 minuutin ajan, ja vaihtavat sitten seuraavaan, niin että kaikki osallistuvat kaikkien aiheiden käsittelyyn.

Tauko n. kello 10:30 - 10:40

11:45 - 12:00 Lyhyt yhteenveto ja lopetus

Materiaalit:

TP3: Ajankohtaisia kuvailuasioita KUMEAlta

Aika: Kaista 3, klo 9-12

PJ: Katja Hyvärinen

Kuvaus:

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava asiantuntijaryhmä, joka ohjeistaa käytännön kuvailukysymyksissä ja ylläpitää MARC 21 -formaatin sovellusohjeita. KUMEAn koordinoimassa työpajassa käsitellään kuvailun ajankohtaisia ja tulevia muutoksia - uusia ohjeita ja käytäntöjä. Työpajassa käydään läpi myös käytännön kuvailutehtäviä. Aiheina ovat esimerkiksi sidosasun kuvailun muutos ja teosviittaukset. Työpajassa kuullaan myös kirjastojen puheenvuoroja ja käydään keskustelua esimerkiksi siitä, tehdäänkö eri sidosasujen pohjalta eri tietueet vai voiko eri sidosasujen kuvailuja yhdistää samaan tietueeseen.

Ohjelma:

 • Tervetuloa / Katja Hyvärinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ajankohtaista KUMEAn pienryhmiltä / Katja Hyvärinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Sidoasun kuvailun muutos / Katri Riiheläinen, Kirjastopalvelu
 • Case: sama vai eri tietue, puheenvuoroja kirjastoilta:
  • Aurora-kirjastojen puheenvuoro / Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto
  • Koha-Suomen kirjastojen puheenvuoro / Anna Viitanen, Turun kaupunginkirjasto
  • Korkeakoulukirjastojen puheenvuoro / Katja Hyvärinen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja Anne-Mari Salmela, Turun yliopiston kirjasto
  • Finnan puheenvuoro / Serafia Kari, Kansalliskirjasto
  • Melindan puheenvuoro / Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
 • Teosviittaukset, kuvailutehtävä / Ville Huhtala

Materiaalit:

Työpajassa käytetyt materiaalit löydät asiakaswikistä.

TP4: Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arvionti jatkuu

Aika: Kaista 4, klo 9-12

Tallenne Youtubessa

Kuvaus:

Tässä työpajassa tarkastellaan sisällönkuvailun laatua ja laadun arviointia. Työpajassa kuullaan ja keskustellaan siitä, mitä on laadukas sisällönkuvailu sekä vertaillaan, miten koneellisesti tai koneavusteisesti tuotetut sisällönkuvailut eroavat ihmistyönä tehdyistä. Käytännön osuudessa arvioidaan ja pisteytetään esimerkkiasiakirjoille tehtyjä sisällönkuvailuja. Työpajan loppuosa on englanninkielinen.

Työpaja on jatkoa vuosien 2017  ja 2019 Kirjastoverkkopäivien työpajoille.

Aikataulu

(Huom! Muutokset mahdollisia)

9:00 - 9:30 Aloitus (nopea esittelykierros, tehtävänanto)
9.30- 10:30 Työskentely tehtävän parisssa
10:30 - 11:00 Tauko
11:00 - 11.20 Koraljka Golub: esitys sisällönkuvailun laadun arvioinnista (eng)
11:20 - 11.40 Mona Lehtinen: esitys Finto AI -palvelun testauksesta (eng)
11.40-12:00 Tulosten esittely ja lopetus (eng)

TP5: Suosittelupalvelut

Aika: Kaista 1, klo 13-16

PJ: Matti Sarmela

Kuvaus:

Enemmän tai vähemmän läpinäkymättömät suosittelualgoritmit vaikuttavat varsin merkittävästi digitaaliseen asiakaskokemukseemme. Toisaalta Finna-vision mukaan kulttuuriperintöorganisaatioiden tulisi parantaa digipalveluidensa asiakaskokemusta mm. älykkäämmällä haulla, personoinnilla ja suosittelulla. Suosittelutyöpajassa perehdytään suosittelujärjestelmien toimintaperiaatteisiin, käytännön toteutuksiin sekä keskustellaan siitä, minkälaista lisäarvoa kulttuuriperintöorganisaatioiden suosittelujärjestelmien pitäisi syvällisemmin ajateltuna  tarjota erityisesti Finna-palveluympäristössä.

Aikataulu:

Klo 13-14

Johdanto / Matti Sarmela, VAKE/Helsingin kaupunginkirjasto

Suosittelujärjestelmät, profilointi ja MyData / Emilia Hjelm, Aalto-yliopisto

Keskustelua

Klo 14-15

YLE:n tavoitteet suosittelujärjestelmille sekä kokemuksia niiden toteuttamisesta / Kati Erkkilä, Mikko Lavinto, YLE

Keskustelua

Tauko

Klo 15-16

Tietoisku: Finnan Katso myös – komponentin parannukset 2021 / Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto

Keskustelua

Yhteenveto

TP6: Korkeakoulujen yhteistilasto -työpaja

Aika: Kaista 2, 13-16

PJ: Esa-Pekka Keskitalo

Kuvaus:

Korkeakoulukirjastojen yhteistilastoalustan tarjoaminen Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Suunnitelmissa on jatkaa tilaston kehittämistä ja ylläpitoa uudelta pohjalta. Tieteellisten kirjastojen tilastointi -ryhmässä (Titi) on tehty valmistelua ja eri vaihtoehdoista on keskusteltu KITT2 käyttäjien yleiskokouksessa.

Työpajassa käydään läpi kerättävien tilastojen sisältöä koskeva ehdotus, joka on tuotettu kahden valmisteluryhmän voimin. Osanottajat jaetaan ryhmiin, joista kukin saa osan ehdotusta kommentoitavakseen. Lopuksi katsotaan yhdessä ryhmien kommentit ja keskustellaan niistä.

Ehdotus on alla olevassa Excel-työkirjassa. Työpajan osanottajia pyydetään lataamaan ko. tiedosto itselleen ryhmätyöskentelyä varten.

Ohjelma:

Työpajan avaa Tieteellisten kirjastojen tilastointi -työryhmän (Titi) puheenjohtaja Ari Muhonen (Itä Suomen yliopiston kirjasto).
Sisältötyöpajaosuuden fasilitaattori: Matti Raatikainen (Aalto-yliopiston oppimispalvelut).

 • Avaus ja työpajan tavoitteet (10 min.)
 • sisältöehdotuksen läpikäyntiä ryhmissä, kommentit kirjataan Presemo-työkaluun (30 min.)
 • tauko (10 min.)
 • yhteinen keskustelu ryhmien työn pohjalta (30 min.)
 • kuinka työ jatkuu tästä eteenpäin? (10 min.)

Materiaalit osallistujille:

TP7: Tunnistetyöpaja

Aika: Kaista 3, klo 13-16

PJ: Matias Frosterus

Kuvaus:

Kirjastotyössä tunnisteilla on ollut pitkään tärkeä rooli ja digitalisoitumisen kautta tunnisteiden merkitys on vain kasvanut. Työpajassa tavoitteena on luoda katseet tiukasti tulevaisuuteen ja katsoa mitä lähitulevaisuus on tuomassa tullessaan. Miten tunnistepalvelut ovat kehittymässä, ja miten niiden pitäisi kehittyä? Kuka tunnisteita tarvitsee ja miten ne heille toimitetaan?

Tunnisteet koetaan helposti ehkä hieman tylsinä - onhan PMMP keskimäärin kiinnostavampi kuin ISNInsä 0000 0004 6984 2652 tai URNinsa URN:NBN:fi:au:finaf:000178818 - tämä työpaja ei kuitenkaan ole tylsä. Älä ole sinäkään, vaan ilmoittaudu mukaan! Työpaja on interaktiivinen, mutta pelottavia pienryhmätöitä ei ole luvassa, eli vaikka arvelluttaisi, että tiedänkö näistä asioista riittävästi, niin rohkeasti mukaan!

Alustava aikataulu:

13.00 Miksi tunnisteita? (Yleistajuinen lyhyt johdatus aiheeseen) – Marja Kokko, Tampereen yliopiston kirjasto
13.15 Katsaukset Kansalliskirjaston Tunnistepalveluihin ja niiden lähitulevaisuuteen
    ISBN, ISSN, ISMN – Heidi Ronkainen, Kansalliskirjasto
    ISIL ja ISNI – Okko Vainonen, Kansalliskirjasto
13.50 Tauko
14.00 Elektronisten julkaisujen identifiointi -opas – Juha Hakala, Kansalliskirjasto
14.15 Toiminnalliset tunnisteet
    URN – Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
    DOI – Janne-Tuomas Seppänen, Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
    Keskustelua
15.00 Tauko
15.10
ORCID ja ROR – Walter Rydman, CSC
15.25 Mitä tunnisteilla voidaan rakentaa ja saavuttaa? Tarpeet, hyödyt ja mahdollisuudet sekä tunnistetoiminnan suunnittelu pidemmällä aikavälillä.
    Keskustelua

Tiedoksi:

Doriassa on julkaistu Elektronisten julkaisujen identifionti -opas (Doria)