Kari Suokon rahasto

Helsingin yliopiston hallintojohtaja, oik. lis. Kari Suokko lahjoitti 12.7.2006 olleen 60-vuotispäivänsä kunniaksi järjestetyn merkkipäiväkeräyksen tuoton pääomaksi Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston yhteyteen perustetulle nimikkorahastolle. Rahaston tarkoituksena on tukea kirjallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä, erityisesti Pohjanmaata koskevaa kartta-aineistoa.

"Kartat kiinnostavat minua erityisesti, koska ne kuvastavat omaa aikaansa ja ilmapiiriä. Ne ovat myös juristille sopivan selväpiirteisiä, ja vetoavat tunteisiin kauneudellaan", toteaa Suokko. Ensimmäisenä tekonaan Suokon rahasto osallistuu Pelasta Kirja -hankkeeseen tukemalla 1700- ja 1800-luvuilta peräisin olevien, huonokuntoisten Suomen karttojen konservointia ja digitointia.

"Arvostan kovasti Kansalliskirjastoa ja sen tehtävää kulttuuriperinnön vaalijana. Kansalliskirjaston huostaan on uskottu mittaamattoman arvokkaita aarteita, joiden säilyminen tuleville sukupolville on tärkeää," perustelee Suokko lahjoitustaan.