Monialaisena asiantuntijaorganisaationa Kansalliskirjasto tarjoaa näköalapaikan kehittymishaluiselle osaajalle. Useimmissa tehtävissämme toimivilla on kirjasto- ja informaatioalan, tietojenkäsittelyn tai humanistisen alan koulutustausta.