Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot perustuvat painotuotteiden ja tallenteiden osalta vapaakappalekartuntaan. Tilastot julkaistaan mm. Tilastokeskuksen sekä Unescon tilastollisissa vuosikirjoissa.

Edellisen vuoden tilastot kirjojen sekä sanoma- ja aikakauslehtien osalta julkaistaan syyskuussa, muiden aineistojen osalta vuoden alussa.