Kansalliskirjastolla on johtokunta, jonka asemasta ja tehtävästä säädetään asetuksella.

Johtokunnan tehtävät

Kansalliskirjaston johtokunta tekee esityksen kirjaston johtosäännöksi ja talousarvioksi Helsingin yliopistolle. Johtokunta vahvistaa kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman ja ratkaisee muut kirjaston toiminnan kannalta laajakantoiset asiat.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 10 § (Finlex.fi)»

Johtokunnan jäsenet

Johtokunnassa on enintään 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopiston hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan.

Opetusministeriö tekee Helsingin yliopiston hallitukselle esityksen ministeriötä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja heidän varajäsenistään kirjastoja kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus nimittää johtokuntaan yhtä monta jäsentä ja heidän varajäsentään kuin opetusministeriön ehdotuksessa on. Lisäksi johtokuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja heille varajäsenet opetusministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdotuksen perusteella.

Johtokunnan toimikausi on nelivuotinen, 1.4.2014 – 31.3.2018. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajat nimetään kaudeksi 1.4.2014 - 31.3.2015.

Kansalliskirjaston johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat:

Johtokunnan puheenjohtaja
vararehtori Sari Lindblom, Helsingin yliopisto (rehtori Liisa Laakso, Tampereen yliopisto)

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja
opetusneuvos Juha Haataja (kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen)

Kirjastosektoreiden edustajat

Ammattikorkeakoulut-konsortio
tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu (kirjastonjohtaja Maria von Hertzen, Arcada)

Erikoiskirjastojen neuvosto
kirjastonjohtaja Cecilia af Forselles, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto (erikoissuunnittelija, informaatikko Jarmo Saarikko, Metsäntutkimuslaitos)

Yleisten kirjastojen neuvosto
kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto, Helsingin kaupunginkirjasto (kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti, Porin kaupunginkirjasto)

Yliopistokirjastojen neuvosto
kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto (kirjastonjohtaja Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto)

Helsingin yliopiston edustajat
professori Aila Lauha (professori, dekaani Kimmo Nuotio)
professori, varadekaani Esko Ukkonen (professori Visa Heinonen)
vararehtori Sari Lindblom (rehtori Liisa Laakso, Tampereen yliopisto)

Kansalliskirjaston henkilökunnan edustaja
taloussuunnittelija Marja-Liisa Lonardi (suunnittelija Juha Korvenpää)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustaja
oikeust. yo., fil. yo. Matti Granroth (teol. yo. Antti Pollari)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat
Yleisradion julkaisujohtaja Ismo Silvo (tietokirjailija, dosentti Pekka Gronow)
toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry (riippumaton informaatio-oikeuden asiantuntija, OTT Marjut Salokannel)
konsultti Kristiina Markkula, Digital Media Finland

Johtokunnan pöytäkirjat

Johtokunnan pöytäkirjoista julkaistaan verkkosivuillamme viimeisin. Vuodesta 2016 alkaen asiakirjat löytyvät julkaisuarkisto Doriasta.