Kansalliskirjaston laajamittainen peruskorjaus nostatti tunnelmia keväällä 2016. Konservoitu kirjastorakennus sai kymmeniä tuhansia kansalaisia liikkeelle. Monet perheet matkustivat pidemmältäkin, ja kukoistava kirjastorakennus nousi upeasti median otsikoihin.

Suomen ehdottomaan kärkeen asettuvaa konservointityötä on esitelty sadoille ryhmille, sidosryhmille, kansainvälisille vieraille ja lopputuloksena tämä maan historian suurin konservointityömaa sai kiittävät arvosanat.

Kiitän kaikkia suunnittelijoita, arkkitehtejä, työntekijöitä ja kansalliskirjastolaisia erinomaisesta työstä. Se tuo suurta merkitystä itsenäisyyden satavuotisjuhlaa viettävälle kansakunnalle.

Samaan aikaan kirjasto oli julkisuudessa valitettavasti myös merkittävien määrärahaleikkauksista alkaneiden henkilöstöleikkausten vuoksi. Kirjasto sai lopulta kohtuullistetuiksi nämä vaatimukset ja sopeuttaa jatkossa toimintaansa
taloustilanteeseen. Kirjasto tekee suunnitelmia ja varmistaa ydintoimintojensa jatkumisen. Kyseiset leikkaukset edustavat epäjatkuvuutta ja epävarmuutta, jotka tulevat valitettavasti leimaamaan kirjaston lähivuosia. Asiakkaamme ovat jo antaneet arvionsa ja kertoneet, että kirjaston palveluita ei saa enää leikata.

Kansalliskirjaston palvelut ja erityisesti digitaaliset palvelut kertovat toiminnan uudistumisesta ja onnistumisesta.

Kirjaston Digi-palvelu tarjoaa tänä päivänä asiakaskäyttöön lähes 11 miljoonaa sivua suomalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä. Näiden määrä kasvoi vuodessa 8 %. Samaan aikaan digitoitujen lehtiaineistojen sisältösivujen lataukset kasvoivat 23 %. Kirjaston Doria-palvelun muita kuin lehtiaineistoja ladattiin 3,5 miljoonaa kertaa. Suosituin aineistotyyppi olivat pienpainatteet, joita vuoden aikana ladattiin lähes 2 miljoonaa kertaa. Muiden kuin lehtiaineistojen käyttö nousi edellisvuodesta 41 %.

Vaikeina aikoina strategisen työn merkitys korostuu. Kirjaston keihäänkärjiksi on uudessa alkuvuodesta 2016 vahvistetussa strategiassamme määritelty seuraavat:

  • Tuotamme digitaaliset palvelut laajasti yhteiskunnan käyttöön.
  • Tietovarantomme ja palvelumme tukevat avoimuutta.
  • Luomme edellytyksiä digitaalisille tutkimus- ja oppimisympäristöille.

Haastavasta vuodesta huolimatta katson, että kirjasto saavutti vuoden aikana erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Kiitän jälleen kaikkia Kansalliskirjastoa tukeneita säätiöitä ja rahastoja, yksityisiä henkilöitä ja talon henkilökuntaa.

Yhdessä olemme enemmän.

Kai Ekholm
Ylikirjastonhoitaja

Vuosikertomus 2016