Organisaatio ja rahoitus

Sisällysluettelo

Julkaisijat

Kotimaisen toimitustyön rahoittajat

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö
 • Föreningen Konstsamfundet r.f.
 • Jenny ja Antti Wihurin säätiö
 • Niilo Helanderin säätiö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Svenska kulturfonden
 • Jean Sibeliuksen oikeudenomistajat

 

Toimituskunta ja toimitusneuvosto

Toimituskunta

 • prof. Gustav Djupsjöbacka (pj.)
 • säveltäjä Kalevi Aho
 • lehtori Jaakko Ilves (Sibelius-Akatemia)
 • prof. Lauri Suurpää (Sibelius-Akatemia)
 • prof. Eero Tarasti (Helsingin yliopisto)
 • prof. Erik T. Tawaststjerna (Sibelius-Akatemia)

Toimitusneuvosto

 • MuT Timo Virtanen (pj.)
 • MuT Folke Gräsbeck
 • MuL Pekka Helasvuo
 • dos. Kari Kilpeläinen