Jean Sibelius Works - kriittinen kokonaiseditio

JSW julkaisee Sibeliuksen kootut teokset editioina, jotka perustuvat kattavaan lähdetutkimukseen ja perinpohjaiseen tekstikriittiseen selvitykseen ja arviointiin.

Jean Sibeliuksen (1865–1957) tuotantoon sisältyy 117 opusnumeroitua teosta. Fabian Dahlströmin luettelossa Jean Sibelius: Thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner Werke (Breitkopf & Härtel 2003) on lisäksi lueteltu 225 sävellystä, joille Sibelius ei antanut opusnumeroa. Valtaosa Sibeliuksen sävellyksistä julkaistiin hänen elinaikanaan. Osa valmistuneista teoksista, muun muassa suurin osa nuoruudentuotannosta, jäi kuitenkin julkaisematta. Eräistä teoksista on myös säilynyt julkaisemattomia varhaisversioita.

JSW-sarja sisältää valmistuessaan kaikki Sibeliuksen valmiiksi saattamat sävellykset kokonaisine varhaisversioineen sekä hänen teoksistaan tekemänsä sovitukset. Tähän mennessä saatavilla olleiden nuottijulkaisujen sisältämät virheet ja puutteet sekä se, että monien teosten nuottiaineistot ovat olleet vaikeasti saatavilla, ovat luoneet tarpeen koota tutkimukseen perustuva, kattava Sibeliuksen teosten julkaisusarja.

Sibeliuksen teosten tekstikriittinen tutkimus

JSW-hankkeen historia ja vuosikertomukset