Jean Sibelius Works -hankkeen historia ja vuosikertomukset

Ajatus Sibeliuksen teosten kokonaisjulkaisusta esitettiin tiettävästi ensimmäisen kerran jo vuonna 1965 säveltäjän syntymän 100-vuotisjuhlien yhteydessä.

Tuolloin ei kuitenkaan vielä ollut käytännön edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle mm. siksi, että Sibelius-tutkimus oli vielä kovin varhaisessa vaiheessa ja teoksista säilyneistä lähteistä ei tiedetty paljoakaan. Kokonaisjulkaisua kuitenkin tarvittiin, sillä teosten painetuissa laitoksissa oli lukuisia virheitä, osa painoksista oli loppuunmyyty ja monet teokset olivat vielä julkaisematta. Ajatus kokonaisjulkaisuhankkeesta heräsi uudelleen henkiin vuonna 1987, kun tilanne oli muuttunut: Helsingin yliopiston kirjasto (nykyisin Kansalliskirjasto) oli saanut Sibeliuksen suvulta lahjoituksena hänen sävellyskäsikirjoitusarkistonsa (1982), Fabian Dahlströmin ajanmukainen teosluettelo oli ilmestynyt (1987) ja Erik Tawaststjernan laaja Sibelius-elämäkerta oli valmistumaisillaan.

Kari Kilpeläisen laatima luettelo Kansalliskirjaston Sibelius-käsikirjoituskokoelmasta ilmestyi vuonna 1991, ja sen kustansi saksalainen Breitkopf & Härtel (B&H), joka on Sibeliuksen teosten keskeinen kustantaja. B&H kiinnostui myös kokonaisjulkaisun kustantamisesta. Julkaisijaksi tuli Kansalliskirjasto, jolla oli suurin kokoelma julkaisutyössä tarvittavia lähteitä, samoin kuin niihin liittyvää tieteellistä tietotaitoa. Toiseksi julkaisijaksi ryhtyi Suomen Sibelius-Seura ry., jonka tehtäviin kuuluu edistää Sibeliuksen musiikin esittämistä sekä hänen sävellyksiinsä kohdistuvaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Joulukuussa 1991 hankkeelle perustettiin julkaisutoimikunta, joka kääntyi rahoituskysymyksissä opetusministeriön puoleen sekä ryhtyi neuvottelemaan B&H:n kanssa hankkeen toteuttamisesta. Myös eräiden muiden Sibeliuksen teosten oikeudenomistajien puoleen oli käännyttävä, sillä hankkeen toteutuminen edellytti sopimusta siitä, että B&H saisi julkaista myös niiden omistamia teoksia. Hanke käynnistyi 1996. Siihen perustettiin toimituskunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin prof. Esko Häkli, ja asiantuntijoista koostuva toimitusneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii päätoimittaja. Hankkeen päätoimittajaksi nimitettiin prof. emer. Fabian Dahlström. Ensimmäiset toimittajat, FM Jukka Tiilikainen ja dos. Kari Kilpeläinen, aloittivat työnsä alkuvuonna 1996. Ensimmäinen nide julkaistiin kaksi vuotta myöhemmin (1998).

Ryhmäkuvassa Jukka Tiilikainen, Glenda Dawn Goss, Timo Virtanen, Kari Kilpeläinen ja Fabian Dahlström.
Ryhmäkuvassa vasemmalta Jukka Tiilikainen, Glenda Dawn Goss, Timo Virtanen, Kari Kilpeläinen ja Fabian Dahlström.

Toimitustyö edistyi hankkeen ensimmäisten vuosien ajan kahden hankkeeseen palkatun ja yhden palkkioperusteisesti kiinnitetyn tutkijan voimin. Vuonna 2000 hankkeeseen palkattiin tutkijaksi prof. Glenda Dawn Goss, joka myös seurasi päätoimittajana Fabian Dahlströmiä vuosina 2000–2004. Vuodesta 2004 päätoimittajana on toiminut MuT Timo Virtanen. Nykyisin toimitus koostuu kahdesta koko- ja neljästä osa-aikaisesta tutkijasta sekä palkkioperusteisesti työskentelevistä toimittajista. Lisäksi hanke on työllistänyt oikolukijoita ja kielentarkastajia.

Jo hankkeen suunnittelussa ja käynnistämisessä merkittävässä roolissa olleen Esko Häklin kausi toimituskunnan puheenjohtajana päättyi vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2020 alusta toimituskunnan puheenjohtajana on toiminut prof. Gustav Djupsjöbacka. Niin toimituskunnan kuin toimitusneuvostonkin kokoonpano on vuosien varrella hieman muuttunut.

Hankkeen tutkijat ovat esitelleet toimitustyöhön liittyviä kysymyksiä kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisseet artikkeleita musiikintutkimuksen alan kansainvälisissä julkaisuissa. Vuonna 2007 hanke organisoi Brahmsin ja Sibeliuksen kriittisten kokonaiseditioiden erityiskysymyksiin keskittyneen symposiumin Sibelius-Akatemiassa. Hankkeella oli keskeinen rooli Kansallismuseossa Sibelius-juhlavuonna 2015 järjestetyn näyttelyn valmistamisessa.

Esko Häkli ja Kari Kilpeläinen
Esko Häkli ja Kari Kilpeläinen

JSW-vuosikertomukset