Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää palveluita kirjastojen tiedonkuvailun avuksi.

Formaattipalvelulla on kansallinen ylläpito- ja kehittämisvastuu MARC 21 - ja Dublin Core -formaateista. ONIX-formaattia ylläpidetään yhdessä Kirjavälityksen kanssa. Kansalliskirjasto antaa koulutusta ja ylläpitää ohjeistusta näistä formaateista sekä osallistuu formaattien kansainväliseen kehittämiseen.

Kansalliskirjasto ylläpitää myös kuvailusanastoja ja ontologioita, jotka auttavat aineiston kuvailussa kuten asiasanoituksessa, ja edesauttavat tiedonhakua. Kansalliskirjaston ylläpitämät sanastot ja ontologiat ovat YSO, YSO-paikat, YSA, Allärs ja Metatietosanasto. Lisäksi Kansalliskirjasto koordinoi KOKO-ontologian ylläpitoa.

Kuvailusääntöpalvelu neuvoo kansainvälisten kuvailusääntöjen (esim. RDA:n ja ISBD:n) käyttöä kirjastoaineistoa kuvailtaessa. Palvelu tarjoaa suomennoksen sääntötekstistä ja siihen linkitetyt kansalliset linjaukset. Palvelu antaa neuvonnan lisäksi myös kuvailusääntöjä esittelevää koulutusta. Kuvailusääntöjen ylläpidon lisäksi palvelu tekee metatiedon yhteentoimivuutta edistävää kehitystyötä kansainvälisten käsitemallien, tietomallien ja kuvailustandardien välillä kuvailuyhteistyön laajentuessa kirjastojen ulkopuolelle.

Toimijakuvailupalvelu ohjeistaa henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailua sekä niiden hyödyntämistä aineistojen kuvailussa. 

Tunnistepalvelulla on kansallinen vastuu julkaisujen tunnisteista (ISBN, ISSN, ISMN, URN) sekä organisaatioiden, mm. kirjastojen ISIL-tunnuksesta. Tunnistepalvelun vastuulla on tunnusten jakelu, neuvonta, koulutus ja julkaisualan yhteistyö sekä kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen osallistuminen.