Kansalliskirjaston ylläpitämiä alustapalveluita ovat Finna ja Finto sekä julkaisuarkisto- ja kirjastojärjestelmäpalvelut.

Kansalliskirjasto tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineistonsa kansalliseen Finna-palveluun, joka näkyy osoitteessa Finna.fi. Lisäksi Finnan jäsenorganisaatiot voivat halutessaan luoda Finnan työkaluilla oman hakupalvelunsa tai verkkokirjastonsa.

Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja sanastopalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa.

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut tarjoaa tukea digitaalisten aineistojen verkkojulkaisemiseen. Peruspalvelu kattaa työkalut aineistojen syöttöön, hallintaan ja julkaisemiseen.

Kirjastojärjestelmäpalvelu koordinoi kirjastojärjestelmän ja sen palvelinympäristön hankintaa ja käyttöä kirjastojen järjestelmäkonsortioiden puolesta.