Ilmari Krohn - Musiken som livsverk
08.11.2017 - 12.1.2018, Café Rotunda

Professor Ilmari Krohn (1867 - 1960) var internationellt ryktbar inom musikvetenskapen och den första läraren inom detta läroämne vid Helsingfors universitet. Dessutom är hans produktion som tonsättare unik och han verkade som kyrkomusiker i fem decennier.

Arbetsgrupp: Anna Krohn, Heikki Laitinen, Martti Laitinen, Helena Tyrväinen, Sisko Vuorikari

I samarbete med Ilmari Krohn sällskapet och FinLit