Humanistikreikkaa Suomesta

Näyttely Café Rotundassa 22.8. - 5.10.2018

Renessanssista lähtien Lännen oppineet alkoivat opiskella muinaiskreikkaa ja käyttää sitä myös aktiivisesti kirjoittaen runoja ja pidempiä tekstejä kreikaksi. Tätä humanistien käyttämää kreikkaa, humanistikreikkaa, on tutkittu vain vähän eikä tekstejä muutamia yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta juuri tunneta. Näyttelyssä on asetettu esille muutamia Suomessa – Kuninkaallisen Turun Akatemian (1640–1826) – piirissä kirjoitettuja tekstejä ja valotettu kreikaksi kirjoittamisen taustaa sekä antiikin kulttuurin nauttimaa arvostusta.

Näyttelytyöryhmä:
dos. Tua Korhonen, dos. Erkki Sironen
opiskelijat: Jamie Vesterinen, Minna Vesa, Katja Sivonen
Kansalliskirjasto: konservaattori Marleena Vihakara, suunnittelija Sisko Vuorikari, viestintäpäällikkö Tiina Lehmikoski-Pessa, johtava tietoasiantuntija Mika Hakkarainen