Hyppää pääsisältöön

Humanistgrekiska texter från Finland

Utställning: Humanistgrekiska texter från Finland
i Café Rotunda 22.8. - 5.10.2018

Under renässanstiden började de lärda i väst studera antikens grekiska och även aktivt använda språket genom att skriva dikter och längre texter på grekiska. Den här grekiskan som humanisterna använde, ”humanistgrekiskan”, har i mycket liten utsträckning varit föremål för forskning och med undantag av några enskilda fall är texterna inte just alls kända. På utställningen har några texter som skrivits i Finland – vid Kungliga Akademien i Åbo (1640–1826) – ställts ut och utställningen belyser bakgrunden till att skriva på grekiska och den högaktning som antikens kultur åtnjöt.

Arbetrgrup: doc. Tua Korhonen, doc. Erkki Sironen
studenterna Jamie Vesterinen, Minna Vesa, Katja Sivonen
Nationalbiblioteket: konservator Marleena Vihakara, planerare Sisko Vuorikari, kommunikationschef Tiina Lehmikoski-Pessa, informationsspecialist Mika Hakkarainen,