Sisko
Vuorikari
markkinointisuunnittelija
Kommunikation
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
050 3006620