Kimmo Tuominen
ylikirjastonhoitaja, professori
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto