Jussi-Pekka
Hakkarainen
Kansalliskirjasto
PL 15 (Fabianinkatu 35)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO