Johanna Lilja
palvelujohtaja
Tutkimuskirjasto
+358 (0)50 311 9610
Kansalliskirjasto
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto