Hyppää pääsisältöön

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusääntöpalvelu

Ajankohtaista

 • Mappaus (vastaavuusmäärittely) koskee MARC 21:n bibliografisen tietueen, auktoriteettitietueen, varastotietueen ja nidetietueen kenttiä, jotka ovat olleet käytössä Kansalliskirjaston kuvailussa.
  • Bibliografisen tietueen mappausta RDA-elementteihin päivitetään myöhemmin uuden RDA:n mukaiseksi.
  • Kuvailusääntöpalvelu on saanut valmiiksi MARC 21 –formaatin kenttien ja RDA-kuvailustandardin elementtien välisen mappauksen.
 • IFLA:n Metadata Newsletterin uusin numero (June 2020) löytyy Cataloguing-jaoston sivulta.

Eteneminen uuden RDA-kuvailustandardin julkaisemisessa

 • Uuden RDA:n Toolkit-palvelussa julkaistaan syksyn 2020 aikana ensimmäiset suomenkieliset tekstit.
  • Suomennokset eivät ole vielä lopullisia.
  • Uudentyyppistä käännösprosessia, jossa lause tai ilmaus käännetään vain kerran ja kopioidaan useaan tekstiyhteyteen, testataan sanojen taivutuksia sisältävällä suomen kielelle.
 • Suomalaisten kirjastojen linjauksia työstetään aktiivisesti kuvailun kansallisissa asiantuntijaryhmissä.
  • Työmäärä on suuri, sillä uusi RDA sisältää runsaasti vaihtoehtoisia ja linjausta vaativia kohtia.
  • Myös kuvailutasot joudutaan määrittelemään uudelleen.
 • Uuden suomenkielisen RDA:n julkaisemisen aikatauluun vaikuttavat RDA Toolkitin teknisten välineiden ja julkaisuprosessin uudistaminen.
  • Koronavirus on hidastanut sekä USAssa sijaitsevan RDA Toolkitin alustaa kehittävän yksikön että sisältöä kehittävän kansainvälisen RSC-verkoston (RDA Steering Committee) toimintaa.
  • Päivitetty aikataulu uuden suomenkielisen RDA:n julkaisemisessa löytyy Kuvailusääntöpalvelun sivulta.

Lisätietoja

 • RDA-tiedotussivut
 • Kuvailusääntöpalvelun posti: kuvailusaannot-posti ( at ) helsinki

Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu

 • YSAsta YSOon siirtymässä kaikki Kansalliskirjaston tekemät Voyager- ja Koha-kantojen konversiot on saatettu loppuun kesäkuussa 2020. 
  • Muualla on konvertoitu tähän mennessä ainakin Axiell-kirjastoista tietokannat Sata, Kuopi ja Anders.
  • Konversion jälkitöitä on esitelty kuvailun asiantuntijaryhmien työpajassa
  • Konversio-ohjelma on edelleen käytettävissä. Konversioiden tilannetta voi seurata projektin sivuilla

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset henkilöt on kuvailtu Asteriin. Työ jatkuu luettelon sisältämien ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailulla.
  • Kansalliskirjasto on jo aiemmin kuvaillut luettelossa olevat suomalaiset tekijät Asteriin.
  • Ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailu valmistunee lähiviikkoina.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt valmiiksi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia ennen kesälomien alkua.
  • Linjauksiin voi tutustua verkoston wikisivuilla.
  • Verkosto kokoontuu säännöllisesti kolmen viikon välein.
 • Asterissa olevien henkilöiden datan avaamista avoimena datana valmistellaan. Data avataan yhteisöjen tavoin Fintossa. Lisätietoja myöhemmin.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilöihin liittyvät ISNI-tunnukset näkyvät nyt Asterissa.
  • Kansainväliseen ISNI-tietokantaan alkukesästä vietyjen Asterin tietueiden jälkikäsittely jatkuu: väärin yhdistyneitä tietueita erotetaan ja epävarmat tapaukset mahdollisesti samoista identiteeteista yhdistetään.
  • Loppuvuoden aikana valmistellaan käytäntöjä Asterin toimijoiden säännölliseen ja jatkuvaan vientiin ISNI-tietokantaan.

Tunnistepalvelu

 • Kansalliskirjaston URN-resolverisovelluksen kehittämishanke käynnistyi keväällä 2019.
  • Tavoitteena on kehittää URN-palvelua muun muassa siten, että URN voidaan linkittää samanaikaisesti useisiin URL-osoitteisiin, mutta käyttäjille näytetään vain ne osoitteet, joihin hänellä on pääsy.
  • Nykyinen URN-resolveri linkittää URN-tunnuksen vain identifioidun dokumentin yhteen verkossa olevaan kappaleeseen tai sen laskeutumissivuun. Uudessa resolverissa URL-osoitteita voi olla niin useita kuin URN-tunnuksen avulla haravoitaessa on löydetty.
  • Sovellus läpäisi testivaiheen kesällä 2020, ja se otetaan ensimmäiseksi tuotantokäyttöön julkaisuarkisto Dorian URN-osoitteiden resolvoinnissa. Jos tässä vaiheessa ei havaita ongelmia, vanha resolveri korvataan uudella.
   • Uuteen resolveriin tullaan myöhemmin lisäämään uusia toiminnallisuuksia.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tietomallin keskeiset luokat ja ominaisuudet on julkaistu  Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalla
  • Mallin seuraavaan versioon lisätään kaikki tietomallin luokat ja ominaisuudet syksyn aikana.

Lisätietoja

 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala ( at ) helsinki.fi
 • Tietoasiantuntija Katerina Sornova, katerina.sornova ( at )  helsinki.fi