Hyppää pääsisältöön

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Kuvailusääntöpalvelu

Ajankohtaista

 • Uudesta RDA:sta on saatavilla ilmainen tutustumiskurssi (englanniksi), joka sisältää luentoja ja muutaman harjoituksen.

Eteneminen uuden RDA-kuvailustandardin kanssa

 • Uuden RDA:n kääntäminen on edennyt yleisiin ohjeistusteksteihin (Guidance-osioon). Englanninkielisten tekstien viimeistelyn viivästyksistä johtuen RDA:sta julkaistaan ensimmäinen suomenkielinen versio vasta syksyllä 2020. Suomennos ja linjaukset pyritään saamaan valmiiksi uuden RDA Toolkitin 15.12.2020 tapahtuvaan viralliseen julkaisuun mennessä.
 • Kuvailustandardiryhmä on edennyt linjausten teossa kuvailutasojen määrittelyyn. Uudet kuvailutasolinjaukset hyväksytetään kansallisten kuvailuryhmien yhteiskokouksessa syksyllä 2020.
 • Kuvailusääntöpalvelu on saanut työstettyä valmiiksi teoksen alustavat linjaukset. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea) kommentoi ja päivittää linjauksia kevään aikana.
 • Paikkaan ja ajanjaksoon liittyvät linjaukset määrittyvät kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisten tietomallilinjausten pohjalta ja valmistunevat kesään 2020 mennessä.
 • Toimijoiden linjauksia työstää Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto (ks. tarkemmin alla). Myös näihin linjauksiin vaikuttavat arkistojen ja museoiden näkökulmat.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Uudistuvan RDA:n koulutukset siirtyvät keväälle 2021. RDA:n päivitetty aikataulu löytyy projektin sivulta.

Lisätietoja

 • RDA-tiedotussivut
 • Kuvailusääntöjen palveluosoite: kuvailusaannot-posti [AT] helsinki

Toimijakuvailupalvelu

 • Toimijakuvailupalvelu valmistelee ahkerasti uudistuneen RDA:n linjauksia Toimijakuvailuasiantuntijaverkoston käsittelyyn. Verkosto kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein koko kevään ajan. Verkostossa on edustettuna kirjastosektorin toimijakuvailusta kiinnostuneet erityyppiset kirjastot ja arkisto. Verkostoon voi edelleen tulla mukaan, lisätietoja saa kysymällä (toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi).
 • Toimijakuvailupalvelun ylläpitämän toimijakuvailuohjeeseen on lisätty Asterin toimintaperiaatteet (katso tarkemmin asiakaswikistä).
 • Asterin tietueiden rikastaminen ja niissä olevan datan yhdenmukaistaminen jatkuu. Työn alla tiedon (mm. ammattitermit, toimiala, arvonimet) poimiminen huomautuskentistä ja siirtäminen 3XX-kenttiin. Lisäksi työn alla on edelleen suhdemääritteiden takautuva täydentäminen.
 • Toimijakuvailupalvelu on sopinut Muusa-kuvailuryhmän kanssa jäljellä olevien Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin. Huhtikuussa järjestetään koulutusta työhön lupautuneille kuvailijoille. Tavoitteena on kuvailla puuttuvat nimet tämän vuoden aikana.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Loppukeväälle on suunnitteilla Kansalliskirjaston järjestämä ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille.
  • ISNIn kanssa solmittavaa RAG-sopimusta on edistetty mm. selvittämällä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. RAG-sopimuksen myötä Kansalliskirjasto voi välittää ISNI-tunnisteita muille organisaatioille. Kansalliskirjaston tavoitteena on allekirjoittaa sopimus ennen kesää.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan valmistellaan aktiivisesti.
  • Huhtikuun loppupuolella järjestetään Trondheimissa pohjoismainen ISNI-tapaaminen, johon Kansalliskirjastokin osallistuu.

Formaattipalvelu

 • Henkilöstöuutinen: Minna Kantanen vastaa MARC 21 -formaatin kansallisesta ylläpidosta Ulla Ikäheimon siirryttyä eläkkeelle.
 • MARC 21 -formaattiin on tullut päivitys marraskuussa 2019 (Update 29).
  • Uuden päivityksen käännökset ovat tulossa, mutta käännöstyö on viivästynyt henkilöstöjärjestelyjen vuoksi.
  • Update 29 sisältää seuraavat muutokset:
   • Uusi kenttä: 688 Subject Added Entry-Type of Entity Unspecified (R)
   • Kenttään 041 lisätty uusia osakenttiä, jotka liittyvät pääasiassa saavutettavuustietojen merkitsemiseen.
    • 041 $i Language code of intertitles (R)
    • 041 $t Language code of accompanying transcripts for audiovisual materials (R)
   • Kenttään 751 on lisätty uusi osakenttä $g Miscellaneous information (R)
  • Muutoksista kerrotaan tarkemmin marc-listalla, kun päivitykset on käännetty ja lisätty kansalliseen formaattiin.
 • Yhteydenotot MARC 21 -formaattiasioissa osoitteella: marc-posti [AT] helsinki.fi
 • Tiedotus sähköpostilistalla: marc-lista [AT] helsinki.fi
  • Lista on myös formaattiasioiden keskustelulista kaikille kiinnostuneille (kirjasto- ja julkaisualan toimijoille)
  • Liittymisohjeet: https://www.kiwi.fi/x/qIOyBQ

Nimitietopalvelu

 • Kansalliskirjastossa on käynnistymässä KAM-sektorin yhteisen Nimitietopalvelun kehitysprojekti.
  • Työtä tehdään laajassa yhteistyössä ja se pohjaa KDK-hankkeessa tehtyihin esiselvityksiin.
  • Vuoden 2020 projekti on pilottiprojekti, joka tähtää tietomallin jatkokehittämiseen, palvelun pilottitoteutuksen rakentamiseen ja rajatun toimijatiedon osajoukon yhdistelyyn. Projektista kerrotaan tarkemmin seuraavassa katsauksessa.

Lisätietoja yhteentoimivuuden palveluista

 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus,  matias.frosterus [AT] helsinki.fi
 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä,  marja-liisa.seppala [AT] helsinki.fi