TP5: Suosittelupalvelut

Aika: Kaista 1, klo 13-16

PJ: Matti Sarmela

Kuvaus:

Enemmän tai vähemmän läpinäkymättömät suosittelualgoritmit vaikuttavat varsin merkittävästi digitaaliseen asiakaskokemukseemme. Toisaalta Finna-vision mukaan kulttuuriperintöorganisaatioiden tulisi parantaa digipalveluidensa asiakaskokemusta mm. älykkäämmällä haulla, personoinnilla ja suosittelulla. Suosittelutyöpajassa perehdytään suosittelujärjestelmien toimintaperiaatteisiin, käytännön toteutuksiin sekä keskustellaan siitä, minkälaista lisäarvoa kulttuuriperintöorganisaatioiden suosittelujärjestelmien pitäisi syvällisemmin ajateltuna  tarjota erityisesti Finna-palveluympäristössä.

Aikataulu:

Klo 13-14

Johdanto / Matti Sarmela, VAKE/Helsingin kaupunginkirjasto

Suosittelujärjestelmät, profilointi ja MyData / Emilia Hjelm, Aalto-yliopisto

Keskustelua

Klo 14-15

YLE:n tavoitteet suosittelujärjestelmille sekä kokemuksia niiden toteuttamisesta / Kati Erkkilä, Mikko Lavinto, YLE

Keskustelua

Tauko

Klo 15-16

Tietoisku: Finnan Katso myös – komponentin parannukset 2021 / Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto

Keskustelua

Yhteenveto