TP2: Asiakastoiminen Varastokirjasto-/kaukolainatilaus

Aika: Kaista 2, 9-12

PJ: Ari Ahlqvist

Kuvaus:

Jyväskylän kaupunginkirjasto on halunnut lisätä asiakastoimisuutta, kun asiakas tilaa aineistoa Varastokirjastosta. On tehty nopeita ratkaisuja mutta myöskin suunniteltu, miten asiakastoimisuutta voisi edelleen lisätä ja prosesseja automatisoida. Tältä pohjalta Varastokirjasto valmistelee hanketta asiakastoimisen, järjestelmäriippumattoman kaukolainatilauksen toteuttamiseksi Varastokirjaston aineistosta. Työpajassa esitellään suunnitelmia sekä keskustellaan ratkaisuvaihtoehdoista ja asiakastoimisen kaukolainauksen merkityksestä kirjastoille ja niiden kokoelmille.

Aikataulu:

09:00 - 09:30 Työpajan avaus ja tehtävien pohjustus

  •     Avaussanat, taustoitus ja Varastokirjaston tavoitteet Airut-hankkeessa - Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
  •     edeltävät projektit: "Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta"- hanke, VATI- ja ATTE-projektit - Hanna Martikainen, Jyväskylän kaupunginkirjasto
  •     Alma-kirjastojen välinen aineistojen yhteiskäyttö - Juha Leppämäki, Helsingin yliopiston kirjasto

09:30 - 11:40 Työskentely työryhmissä

  •     Painettujen aineistojen tulevaisuus?
  •     Miten varastokirjasto-/kaukolainatilauksen logistiikan pitäisi toimia
  •     Miten asiakastoiminen varastokirjasto-/kaukolainatilaus vaikuttaisi kirjaston toimintaan
  •     Perusratkaisumalli tilausten välittämiseen
  •     Kansallinen yhteinen indeksi aineistojen yhteiskäytössä?
  •     Asiakastoimisen varastokirjasto-/kaukolainatilauksen käytettävyyskysymykset

Osallistujat jaetaan ryhmiin ja ovat vuorollaan kussakin työryhmässä 20 minuutin ajan, ja vaihtavat sitten seuraavaan, niin että kaikki osallistuvat kaikkien aiheiden käsittelyyn.

Tauko n. kello 10:30 - 10:40

11:45 - 12:00 Lyhyt yhteenveto ja lopetus

Materiaalit: