TP1: Tutkimusdatan kuvailu, hallinnointi, organisointi ja niiden pulmat

Aika: Kaista 1, klo 9-12

PJ: Liisa Näpärä

Työpajan tallenne Youtubessa.

Kuvaus:

Tutkimusdataan liittyvä toiminnan kenttä on moninainen. Siihen kuuluvat datan tuottajat, sitä käyttävät tutkijat, dataa vastaanottavat arkistot sekä datanhallinnan tukipilarina toimivat kirjastot.  

Tutkimusdataan liittyy useita tunnistettuja haasteita – alkaen siitä, mitä tutkimusdatalla tarkoitetaan tai miten FAIR-periaatteet toteutuvat. Kaikille tutkimusaineistoille ei löydy paikkaa, tutkimusaineiston kuvailuun liittyvät ohjeistukset ovat vaihtelevia, ja järjestelmät, joihin tutkimusdata kuvaillaan, asettavat omat reunaehtonsa.  

Työpajassa pohditaan yhdessä tutkimusdataan liittyvien toimijoiden nykyisiä vastuita ja tehtäviä sekä missä asioissa toimijat ovat riippuvaisia toistensa palveluista. Tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen, päällekkäisen työn välttäminen ja tutkimusdataan liittyvien haasteiden kartoitus ja konkreettisemmat ratkaisut.

Aikataulu

(huom! muutokset mahdollisia)

9.00 Tilaisuuden avaus
9.10 Tutkimusaineistot ammattikorkeakoulussa, Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
9.30 Tutkimusaineistot, kuvailu ja asiakkaat: kohtaavatko kaikki polut? Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopisto
9.50 Tutkimusaineistojen kuvailu, metadata ja yhteentoimivuus, Jessica Parland-von Essen, Kehityspäällikkö, CSC
10.10 Tutkimusaineistoihin liittyvien pulmien moninaisuus – havaintoja ja koontia kevään 2021 työpajoista, Liisa Näpärä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto
10.30 Tauko 15 min
10.45 Työpajatyöskentelyä 45 min
11.30 Keskustelun purku