Hyppää pääsisältöön

Neuvottelukunnat

Kansalliskirjastossa on kolme neuvottelukuntaa ja niiden tavoitteena on kehittää palveluja yhdessä tutkimusyhteisöjen kanssa.

Humanistinen neuvottelukunta

Humanistinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2013 johtokunnan päätöksellä. Neuvottelukunnan tehtävänä on tiivistää vuorovaikutusta kirjaston ja tiedeyhteisön välillä. Tavoitteena on kehittää kirjastoa ja sen palveluja siten, että ne ovat mahdollisimman relevantteja tutkimuksen ja opetuksen kannalta. Neuvottelukunta pyrkii vaikuttamaan humanistisen tutkimustiedon ja -aineistojen saatavuuspolitiikkaan myös valtakunnallisesti. Neuvottelukunnassa on edustus yliopistollisesta humanistisesta opetuksesta ja tutkimuksesta eri puolilta Suomea.

Jäsenet:

 • Johtava tietoasiantuntija Harri Ahonen (Kansalliskirjasto)
 • Professori, ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (Kansalliskirjasto) – sijaisena apulaisjohtaja Liisa Savolainen
 • Akatemiaprofessori Sara Heinämaa, Filosofia (Jyväskylän yliopisto)
 • Apulaisprofessori Johanna Ilmakunnas, Kulttuuri, historia ja filosofia (Åbo Akademi)
 • Apulaisprofessori Anu Lahtinen, Suomen ja Pohjoismaiden historia (Helsingin yliopisto)
 • Dosentti Tuija Laine, Kirja- ja kirkkohistoria (Helsingin yliopisto)
 • Kirjastonhoitaja Tarja Lehtinen (Kansalliskirjasto)
 • Palvelujohtaja Johanna Lilja (Kansalliskirjasto)
 • Dosentti, yliopistonlehtori Aino Mäkikalli, Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen (Turun yliopisto)
 • Tietoasiantuntija Tarja Mäkinen (Kansalliskirjasto)
 • Professori Marjaana Niemi, Kansainvälinen historia (Tampereen yliopisto)
 • Professori Matti Peikola, Englannin kieli (Turun yliopisto)
 • Professori Petteri Pietikäinen, Tieteiden ja aatteiden historia (Oulun yliopisto)
 • Dosentti, tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen, Historia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
 • Dosentti, yliopistonlehtori Raija Sarasti-Wilenius, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus (Helsingin
 • yliopisto)
 • Vanhempi tutkija Jaakko Tahkokallio (Kansalliskirjasto)
 • Dosentti, yliopistonlehtori Juha Torvinen, Musiikkitiede (Helsingin yliopisto)

Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta

Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta perustettiin 2004. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Slaavilaisen kirjaston ja sitä lähellä olevien tutkimuslaitosten ja oppiaineiden yhteistyötä. Tavoitteena on tukea Slaavilaisen kirjaston kokoelma- ja hankintapoliittisia linjauksia ja palvelujen kehittämistä ja vaikuttaa alan tutkimusedellytyksien kehittämiseen. Neuvottelukunnan jäseninä on Slaavilaista kirjastoa lähellä olevien tutkimuslaitosten ja oppiaineiden edustajia.

Jäsenet:

 • Vanhempi tutkija, yliopistonlehtori, varajohtaja Sari Autio-Sarasmo, Venäjän ja Euraasian tutkimus (Aleksanteri – instituutti)
 • Professori, ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (Kansalliskirjasto)  – sijaisena apulaisjohtaja Liisa Savolainen
 • Professori Tomi Huttunen, Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri (Helsingin yliopisto)
 • Professori, tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, Venäjän ja Euraasian tutkimus (Aleksanteri-instituutti)
 • Tutkijatohtori, yliopistonlehtori Pia, Kulttuurihistoria (Turun yliopisto)
 • Palvelujohtaja Johanna Lilja (Kansalliskirjasto)
 • Dosentti, akatemiatutkija Karina Lukin, Folkloristiikka (Helsingin yliopisto)
 • Historiatutkija, hankepäällikkö Aleksi Mainio (Kansallisarkisto)
 • Yliopistotutkija Simo Mikkonen, Venäjän ja Itä-Euroopan historia (Jyväskylän yliopisto)
 • Apulaisprofessori, Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-yhteisprofessuuri Katri Pynnöniemi, Venäjän ja Euraasian tutkimus, Kansainväliset suhteet (Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu)
 • Palvelupäällikkö Irma Reijonen (Kansalliskirjasto)
 • Professori Sanna Turoma, Venäjän kieli ja kulttuuri (Tampereen yliopisto)
 • Professori Johanna Viimaranta, Venäjän kieli ja kirjallisuus (Helsingin yliopisto)
 • Tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen, Yhteiskuntatieteet (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kirjastoamanuenssi Emilia Karjalainen (Helsingin yliopisto)

Digitaalisten ihmistieteiden neuvottelukunta

Digitaalisten ihmistieteiden neuvottelukunta aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Sen tehtävänä on seurata Kansalliskirjaston digitaalisten ihmistieteiden politiikan toteutumista ja ottaa tarvittaessa kantaa politiikan linjauksiin. Lisäksi neuvottelukunta arvioi Kansalliskirjaston datapalvelujen yhteentoimivuutta suhteessa digitaalisten ihmistieteiden menetelmiin ja keskustelee työnjaosta neuvottelukuntaan kuluvien organisaatioiden kanssa, jotta varmistettaan ettei tehdä päällekkäistä työtä. Neuvottelukunta seuraa ajankohtaisia tutkimuskentän ilmiöitä ja informoi niistä Kansalliskirjaston asiantuntijoita.

Jäsenet:

 • Akatemiaprofessori Hannu Salmi, Kulttuurihistoria (Turun yliopisto)
 • Professori, ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (Kansalliskirjasto)  – sijaisena apulaisjohtaja Liisa Savolainen
 • Erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä, Yhteiskuntatieteet ja tutkimusdatapalvelut (Tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
 • Tietoasiantuntija Jussi-Pekka Hakkarainen  (Kansalliskirjasto)
 • Tutkimusjohtaja Päivi Happonen, Arkistot, kehittämisyhteistyö (Kansallisarkisto)
 • Apulaisprofessori Tuomas Harviainen, Informaatiotutkimus (Tampereen yliopisto)
 • Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)    
 • Suunnittelupäällikkö Minna Kaukonen (Kansalliskirjasto)
 • Apulaisprofessori Leo Lahti, Datatiede avoin tiede, tutkimus ja data (Turun yliopisto)
 • Professori Mikko Laitinen, Laskennallinen sosiolingvistiikka, Sosiaalisen median aineistot (Itä-Suomen yliopisto)
 • Kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen (Kansalliskirjasto)
 • Palvelujohtaja Johanna Lilja (Kansalliskirjasto)
 • Tutkimusjohtaja Krister Lindén, Digitaaliset ihmistieteet, Kieliteknologia (Helsingin yliopisto, Kielipankki)
 • Apulaisprofessori Eetu Mäkelä, Digitaalisten ihmistieteiden opetus (Helsingin yliopisto)
 • Päällikkö Susanna Nykyri, Yliopistokirjastot, tutkimusdata, julkaiseminen (Tampereen yliopisto)
 • Dosentti, kehityspäällikkö Jessica Parland-von Essen, Historia (CSC)
 • Palvelupäällikkö Irma Reijonen (Kansalliskirjasto)
 • Julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki, Avoin tiede (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
 • Tutkimusjohtaja Noora Talsi, Tutkimusyhteistyö (XAMK)
 • Staff scientist Jouni Tuominen, Tietojenkäsittelytiede (Aalto-yliopisto)
 • Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti, Historia (Oulun yliopisto)
 • Johtava tiedeasiantuntija Risto Vilkko, Strateginen tutkimus, tiedepolitiikka (Suomen Akatemia)
 • Professori Petri Ylikoski, Sosiologia (Helsingin yliopisto)
 • Tietoasiantuntija Tarja Mäkinen (Helsingin yliopisto)