Hyppää pääsisältöön

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Kaikki korkeakoulukirjastot ovat mukana Melindassa. 
  • Alma-kirjastojen ja Melindan väliset integraatiot valmistuivat vuoden 2020 aikana, viimeisenä Aalto-yliopiston integraatio joulukuussa.
  • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä jatkaa työskentelyään kuvailuasioihin liittyvien kysymysten parissa. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
  • Integraatioiden onnistumista on arvioitu kirjastoille tehdyllä palautekyselyllä. Kiitos kaikille vastanneille! Tulosten yhteenveto ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu ovat työn alla, ja niistä tiedotaan erikseen.
 • Lähetimme helmikuun alussa erikoiskirjastoille ja tietopalveluille kyselyn edellytyksistä ja kiinnostuksesta tulla mukaan Melindaan. Vastausaikaa on 28.2.2021 asti.
  • Tuloksien pohjalta arvioidaan missä määrin Melindan laajeneminen kyseisen sektorin puitteissa on mahdollista.
 • Teemme kevään aikana myös kyselyn Koha-kirjastojärjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille Melinda/Aleph-Koha-kuvailutyöstä. Tiedotamme lisää lähempänä ajankohtaa.

Yleiset kirjastot:

 • Lappeenrannan kaupunginkirjaston - Heili-kirjastojen käyttöönoton valmistelut ovat edenneet koeajojen vaiheeseen. Mukaantulo tapahtuu perinteisellä iso räätäli -mallilla, jossa paikalliskannan aineisto siirretään Melindaan lähikuukausina.
 • Lahden kaupunginkirjaston - Lastu-kirjastojen käyttöönottoprojekti etenee. Mukaantulo tapahtuu kevyellä mallilla, jossa ei siirretä paikalliskannan aineistoja Melindaan. Kuvailu aloitetaan kevään aikana uusilla aineistoilla Melindaan.
 • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa Melindan asiakaswikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti koronan aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan.
  • Melindan uusi REST-integraatiorajapinta otetaan käyttöön kevään aikana, mikä voi aiheuttaa lyhyen käyttökatkon Melindassa tuotantoonsiirron ajankohtana. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Pidämme kolme Melindan talonmiehen ajankohtaistuokiota etäyhteydellä kevään aikana. Ensimmäinen järjestetään to 18.2.2021
  • Seuraavat ke 22.4.2021 sekä to 20.5.2021.
  • Lisäksi järjestetään yksi Extra-tuokio to 25.3.2021. Extra-tuokiota toimivat erityisesti tiettyihin aihepiireihin keskittyvinä täydennyskoulutuksina. 
 • Melinda-Aleph-peruskoulutus uusille Aleph-kuvailijoille tai kertausta tarvitseville järjestetään keväällä kaksiosaisena etäkoulutuksena. 
  • Ensimmäinen osa on 15.4.2021 ja toinen osa 12.5.2021.
  • Saatavilla on myös  kaikille avoin itseopiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali (Melinda tutuksi -MOOC), jonka voi käydä läpi milloin vain.
 • Merkitse muistiin myös Melindan kevätwebinaarin päivämäärä 5.5.2021!
  • Jatkamme silloin Melindan syyswebinaarin teemaa  ”Melindasta on moneksi”. Tilaisuus korvaa perinteisen keväisen  Melinda-päivän. 
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät Melindan asiakaswikistä.

Lisätietoja

 • Melindaa koskevat kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti (at) helsinki.fi
 • Melindan asiakaswiki sisältää uuden osion Melindan tekijät, jossa yhteistyökumppanimme esittäytyvät
 • Melinda Twitterissä