Hyppää pääsisältöön

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Finton palveluiden käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2020.
  • Ontologioiden julkaisu ja käyttöalusta Finto.fi:n käyttö kasvoi noin 12% edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Käyntejä oli vuoden aikana kokonaisuudessaan noin 2,2 miljoonaa, joista palaavia käyntejä oli noin 315 000.
  • Rajapintakyselyitä oli yli 30 miljoonaa.
 • Finto-palvelun vuoden 2021 kokouskalenteri on valmistunut. Kalenterista löytyy alustavat ajankohdat Finto-palvelun keskeisimpien ryhmien kokouksille.
 • Automaattisen kuvailun projektisuunnitelma on julkaistu.
  • Projektisuunnitelmassa esitellään keskeiset tavoitteet vuodelle 2021, esim. Annif-työkalun jatkokehitys sekä Finto AI -palvelun parantaminen mm. laajentamalla tarjolla olevien sanastojen valikoimaa.

Teknisen kehitystyön kuulumiset 

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksen vuoden 2021 kehityksen tiekartta on valmistunut. Se on luettavissa ohjelmiston GitHub-sivulta.
  • Tiekartassa kuvataan kehityksen suunnitellut päälinjat yleisellä tasolla. Tarkemmat työkohteet täsmentyvät kehityssprinttien lähestyessä.
  • Skosmos-ohjelmiston koko kehitysjono löytyy myös GitHubista.
 • Annifin versio 0.51 julkaistaan lähiviikkoina. Uudessa versiossa Annifiin lisätään mm. uusi, Saksan taloustieteen kirjasto ZBW:n toteuttama leksikaalinen algoritmi (STWFSA), parannetaan neuroverkkoalgoritmin toimintaa ja korjataan ohjelmistovirheitä.
 • Alankomaiden kansalliskirjasto on julkaissut Annif-asennuksen, joka mahdollistaa hollanninkielisen tekstin automaattisen asiasanoituksen ja genreluokituksen Brinkman-tesauruksella.
  • Annifin käyttö on osa laajempaa työkalua, joka on rakenteilla automaattisen sisällönkuvailun edistämiseksi.
 • KOKO-ontologian rakentamisessa hyödynnettävästä Kokoaja-työkalusta on kehitetty uusi versio.
  • Uuteen versioon on paranneltu KOKOn käsitteiden sulkutarkenteiden muodostamista, lisätty tuki aikaleimoille, korjailtu käsitteiden ryhmittelyä ja päivitetty taustalla käytettyä teknologiaa.

Sanastotyön kuulumiset

 • Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia TERO on päivitetty. Muutoksissa on keskitytty erityisesti terveydenhuollon peruskäsitteistöön ja harvinaissairauksien aihealueisiin.
 • Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL on päivitetty. Päivityksessä on muun muassa tarkennettu aiemmin pelkän maantieteellisen nimen sisältäneitä luokkaotsikoita ja poistettu ylimääräisiä assosiatiivisia käsitteitä.
 • KOKO-ontologiasta sta on julkaistu uusi versio. Mukana on päivitetty YSO, JUHO, KAUNO ja TERO.
 • Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) uusi jäädytetty versio julkaistaan helmikuun aikana. Tätä kerran vuodessa laadittua YSOa käytetään sanastokehityksen tukena MUTU-työkalussa sekä Annifin opetusdatana.
 • Julkisten palvelujen luokituksen (PTVL) ensisijainen julkaisualusta on jatkossa Koodistot-työkalu.

Ryhmien kokoukset

 • Vuoden 2020 viimeisessä YSO-kokouksessä käsiteltiin 183 ehdotusta. Ehdotuksista 96 oli uusia käsite-ehdotuksia, joista 86 hyväksyttiin. Lisäksi käsiteltiin muutosehdotuksia ja ehdotettuja uusia ohjaustermejä. Hyväksytyt uudet käsitteet ovat nähtävissä YSO:n Finto-näkymässä omalla lehdellään.
 • Vuoden 2021 ensimmäinen YSO-kokous järjestettiin 3.2. Aiheena oli jälleen ongelmakokous, jossa haettin ratkaisuja visaisiin käsitekysymyksiin. Asialista ja päätökset löytyvät GitHubista.
  • Seuraava YSO-kokous on 16.3.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän (OY) kokous ja uuden Finto-ohjausryhmän ensimmäinen kokous ovat huhtikuussa.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti ( at ) helsinki.fi.
 • Finton asiakaswiki
 • Finto Twitterissä