Hyppää pääsisältöön

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Hollantilaiset tutkijat Romein, Veldhoen ja de Gruijter ovat julkaisseet artikkelin, jossa Annifia on käytetty vanhojen digitoitujen lakitekstien luokitteluun.
 • Finto-asiakaswiki ja Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswiki yhdistetään ja asiakaswikien tietosisältöjä selkiytetään.
  • Jatkossa kaikki Fintoa, sanastoja ja ontologioita koskevat sisällöt löytyvät yhdestä paikasta: https://www.kiwi.fi/display/Finto.
  • Yhdistämistyö on aloitettu syyskuun puolessavälissä. Yhdistämisessä huolehditaan siitä, että tietoa ei katoa ja että vanhat linkit ohjaavat jatkossakin asianmukaisesti oikeisiin kohteisiin.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksen uusi versio 2.7 julkaistiin kesäkuussa. Uusi versio parantaa erityisesti yksittäisen käsitteen tietosivun käytettävyyttä.
  • Keskeisimpiä uudistuksia ovat käsitesivun konfiguroitava ominaisuuksien järjestys, kustomoitujen ominaisuuksien vihjetekstit, sekä erikielisten vaihtoehtoisten termien (altLabels) johdonmukaisempi aakkostus.
 • Annifista on julkaistu uudet versiot 0.48 ja 0.49.  Uusimmissa versiossa on mukana mahdollisuus hyperparametrien optimointiin, Annifin käyttöä on myös pyritty nopeuttamaan moniprosessoinnin avulla. Versiosta 0.48 lähtien on myös mahdollista tarkastella, koska Annifin projektit on viimeksi koulutettu. Mukana on myös muita parannuksia ja päivityksiä. Lisätietoja mm. GitHubissa.
 • Annifin ja sen verkkosivujen (annif.org) visuaalinen ilme on päivitetty kesän aikana. Suunnittelusta vastaa Hahmo Oy.
 • Finto.fi:hin tehdään parhaillaan saavutettavuusparannuksia.
  • Tarkoitus on toteutettaa WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeen tasojen A ja AA vaatimusten keskeisimpiä osia 23. syyskuuta mennessä.
  • Saavutettavuustyöskentely otetaan pystyväksi osaksi Finton ohjelmistokehitysprosesseja ja työ jatkuu.

Sanastotyön kuulumiset

 • YSO-paikkojen kehityslinjauksia on päivitetty erityisesti ulkomaisten paikkojen sekä termien sulkutarkenteiden osalta.
 • YSOn käsitteistöä on rikastettu yli 300 englanninkielisellä termillä sekä usealla kymmenellä ruotsinkielisellä termillä. Taustalla on YSOn Wikidata-linkitys. Wikidatan vastineista etsittiin käyttökelpoisia synonyymisia termejä, jotka YSOsta puuttuivat.
 • Asiakaswikiin on koostettu YSOn käsitteissä YSAsta YSOon -siirtymän jälkeen tapahtuneet muutokset. Vastaavasti on koostettu myös muutoslistat YSO-paikoille ja SLM-sanastolle.
  • Listaukset on tarkoitettu helpottamaan muutosten päivittämistä tietueissa käytettyihin käsitteisiin. Kansalliskirjasto päivittää muutokset Melinda-metatietovarannon tietueisiin.

Ryhmien kokoukset

 • YSO-kokoukset järjestettiin 11.6.2020 ja 26.8.2020. Kokouksissa käsiteltiin erityisesti YSOn haastavampia käsitteitä.
  • Seuraava YSO-kokous järjestetään 24.9.2020.
 • Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä kokoustaa seuraavan kerran 8.10.2020 aiheenaan YSOn paikkahierarkia, osa-kokoaisuus-suhteet ja maksullisen palvelun mallin vaikutus ontologiatyöhön.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio CLARIN järjesti 14.9. Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmosta käsittelevän webinaarin.
  • Webinaarissa kuultiin Finton kehittämispäällikkö Mikko Lappalaisen yleisesitys Skosmoksesta, sekä kansainvälisten Skosmos-käyttäjien esityksiä.
 • YSO-pohjaisten ontologioiden ylläpitoon liittyvään muutoksenhallintaan kehitetyn MUTU-työkalun perehdytys järjestetään yhdessä Sanastokeskus TSK:n kanssa 29.9.2020.
 • Annif-asiaa ja automaattista kuvailua on luvassa DCMI Virtual -tapahtumassa: 
  • Ma 21.9.  klo 10.00 Suomen aikaa Osma Suominen, Koraljka Golub, Annemieke Romein ja Sara Veldhoen pitävät esityksen Annifista ja sen käytöstä sekä automaattisen kuvailun arvioinnista.  
  • Samassa yhteydessä järjestämme myös verkkokurssin, jossa perehdytään Annifin käyttöön itsenäisesti tehtävien käytännön harjoitusten muodossa.
 • Annif on mukana myös syksyn SWIB-verkkokonferenssissa online-tutoriaalin muodossa.

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti ( at ) helsinki.fi.
 • Finto-palvelun asiakaswiki (wikiä uudistetaan syyskuun aikana)
 • Finto Twitterissä