Hyppää pääsisältöön

Digitaaliset ihmistieteet yhteistyönä

Kansalliskirjasto osallistuu tutkimushankkeisiin ja tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa.

Tavoitteenamme on yhteistyön kautta parantaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen edellytyksiä, tuoda aineistomme laajasti käyttöön tutkimuksen piirissä ja kehittää tutkimuksen tarvitsemia palveluita vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa.

Kumppanuushankkeissa tehdään pitkäjänteistä kehittämistyötä, josta hankkeen kaikki osapuolet hyötyvät. Yhteistyö tutkimushankkeiden kanssa on monimuotoista: aineiston digitointia tutkimuskäyttöön, tutkimusaineistojen täsmähankintaa, menetelmien ja työvälineiden kehittämistä sekä tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja säilyttämiseen.

Esimerkkejä käynnissä olevista ja toteutuneista hankkeista:

Digitalian eli Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on parantaa aineistojen käytettävyyttä ja edistää tiedon saatavuutta sekä hyödyntämismahdollisuuksia.

Tutkijoiden tarpeista syntyneitä digitointihankkeita ovat Sukukielten digitointiprojekti ja sen jatko vähemmistökielten digitointihanke, Klassikkokirjasto ja Fragmenta membranea.