Hyppää pääsisältöön

Digitaalisen kulttuuriperinnön välittäminen yhteistyönä

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on säilyttää korvaamattoman arvokas kansallinen julkaistu kulttuuriperintöaineisto pysyvästi. Saatamme aineiston tutkimuksen ja muiden tarvitsijoiden käyttöön ja mahdollisimman laajaan verkkojakeluun.

Edistämme digitalisointia ja sen avulla ainutlaatuisten kokoelmiemme näkyvyyttä, tasapuolista saatavuutta ja käytettävyyt­tä.

Tärkeimpinä digitoitavan aineiston valintakriteereinä ovat aineiston kattavuuden, säilytyksen, kysynnän ja sisällön näkökulmat.

Digitaaliset kokoelmat edistävät erityisesti uudenlaista tutkimusta, opetusta, aineistojen kansalaiskäyttöä ja luovaa toimintaa.

Tavoitteemme

Suunnittelemme ja kehitämme digitointia ja palveluita yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi tutkimusyhteisöjen, muiden kirjastojen, arkistojen, museoiden, julkaisualan ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Tavoitteenamme on aineistojen käytettävyyden parantaminen, käyttöön avaaminen, tutkimuksen työvälineiden ja menetelmien kehittäminen. Pyrimme yhteistyösopimuksissamme varmistamaan digitaalisten aineistojen mahdollisimman laajan käytön yhteiskunnassa.

Integroimme palvelumme tarkoituksenmukaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin infrastruktuureihin ja palveluihin.

Digitointitoiminnassamme otamme huomioon lisäksi digitoitujen aineistojen:

  • luotettavuuden ja autenttisuuden turvaamisen
  • pysyvän ja kestävän saatavuuden, haettavuuden ja käytettävyyden
  • alkuperäisaineistojen säilyvyyden tarjoamalla korvaavia tallenteita
  • digitointiprosessissa syntyvät uudet digitaaliset tietotuotteet, jotka mahdollistavat aineistojen
    tiedollisen sisällön hyödyntämisen uusin tavoin.

Lisää aiheesta: