Avoimet aineistot

Kansalliskirjasto edisti monin tavoin avointa tiedettä ja julkaisemista.

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus ja siihen liittyvät FinELibin neuvottelut tieteellisten kustantajien kanssa saivat julkista huomiota ja laajaa tukea tiedeyhteisöltä.

FinELibin Wiley-sopimukseen mukaan avoin julkaiseminen

FinELibin neuvottelut Taylor & Francisin kanssa päättyneet tuloksettomina