Scripta Selecta

Kirjoituksia Kansalliskirjaston kokoelmista

Perestroikan ajan glasnost-lehdet yhdeksi kokoelmaksi

Julkaisupäivä
Kirjoittaja
Mario Vacklin, Emilia Karjalainen

Slaavilaisen kirjaston kesän korkeakouluharjoittelija Mario Vacklin kertoo blogitekstissä työstään glasnost-ajan lehtien ja pienpainatteiden parissa.

Golos Rossii -lehti, pilakuva Jeltsinistä

Pilakuva Boris Jeltsinistä Golos Rossii -lehdessä vuodelta 1992. Kuva: Mario Vacklin.

Slaavilaisella kirjastolla on kaksi erillistä glasnost-ajan sanoma- ja aikakauslehtien ja pienpainatteiden kokoelmaa. Lehdet ovat Mihail Gorbatšovin 1980-luvun loppupuolen glasnost-uudistuksen ajalta, jolloin avoimuutta ja sananvapautta lisättiin Neuvostoliitossa. Iso osa lehdistä on myös Neuvostoliiton jälkeiseltä ajalta: lehdet ovat 1980-luvulta 1990-luvun lopulle asti – pieni osa lehdistä jopa 2000-luvun alusta.

Glasnost-lehti
Glasnost-sanomalehti kesäkuulta 1990. Kuva: Mario Vacklin.

Ensimmäisen lehtikokoelman (hyllyssä signumilla Sl. San. Glasnost) on kerännyt Slaavilaisen kirjaston silloinen johtaja Jarmo Suonsyrjä, joka keräsi lehtiä työmatkoillaan. Toinen, pienempi kokoelma, niin kutsuttu Melangon kokoelma, on nimetty sen kerääjän, silloisen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajan Valdemar Melangon mukaan.

Projektin tarkoitus on aakkostaa ja yhdistää nämä kaksi erillistä kokoelmaa ja laatia yhdistetystä kokoelmasta luettelo. Jokaisen lehden numeron kohdalla on tarkistettava, löytyykö se kirjaston hakupalvelusta. Jos löytyy, se merkitään kaksoiskappaleeksi eli dupletiksi. Jos sanomalehti löytyy hakupalvelusta mutta kyseistä numeroa ei, se lisätään tietueeseen ja laatikkoonsa muiden saman nimisten lehtien joukkoon. Myös näiden kahden eri kokoelman lehtien välillä on paljon dupletteja.

Aineisto

Kokoelma sisältää aikakauslehtiä ja muita painatteita, jotka ovat tyypillisiä glasnost-ajan tuotteita. Tällaisia lehtiä on esimerkiksi uskonnolliset, vaihtoehtotieteelliset (esimerkiksi UFO-julkaisut), ei-kommunistiset poliittiset julkaisut, kuten monarkistiset, nationalistiset ja kansallissosialistiset, joiden painatus oli nyt sallittu. Osa aineistosta on paikallisia sanomalehtiä, jotka pintapuolisesti eivät vaikuta tyypillisiltä glasnost-ajan uuden sanan- ja lehdistönvapauden tuotoksilta. Usean tällaisen sanomalehden alanimikkeessä esiintyy kuitenkin sana независимая (газета) ‘riippumaton (sanomalehti)’, joka kuvastanee sitä, miten lehden toimitus ei ole yhteydessä Neuvostoliiton viralliseen poliittiseen linjaan. Aineistossa on luonnollisesti myös mukana paljon kommunistisia julkaisuja – Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiseltäkin ajalta.

Lajittelu

Dajdzest-lehti
Tallinnassa julkaistu Dajdžest-lehti vuodelta 1991. Kuva: Mario Vacklin.

Lehdet otetaan lajitteluun esimerkiksi kirjain kerrallaan yhdestä kokoelmasta, jonka jälkeen siirrytään samaan kirjaimeen toisessa kokoelmassa.

Jokaisesta lehdestä otetaan Excel-taulukkoon ylös tärkeimmät tiedot: lehden nimi (esim. Народная правда), alanimike (esim. Российская общественно-политическая газета), ilmestymisvuosi ja -päivä, numero, juokseva numero ja painopaikka. Kaikista lehdistä ei kuitenkaan välttämättä löydy kaikki tarvittava tieto: esimerkiksi osassa lehdistä on mainittu vain ilmestymisvuosi ja -kuukausi – osassa lehdistä kuukautta ei mainita lainkaan.

Yllä mainittujen tietojen lisäksi taulukossa on sarakkeet lisätiedoille – esimerkiksi merkinnälle siitä, jos lehti on liite jostain toisesta julkaisusta. Lisätiedoissa on mainittu myös se, onko lehden kieli jokin muu kuin venäjä. Taulukkoon on myös lisätty, missä laatikossa lehtien lopullinen sijoituspaikka on.

Lehdet järjestetään Excelissä ensisijaisesti aakkosjärjestykseen lehden nimen mukaan ja toissijaisesti ilmestysvuoden perusteella ja kolmanneksi lehden numeron mukaan.

Suojaaminen

Nuutattu suojapaperi
Sanomalehtiä nuutatussa ja yksinkertaisessa suojapaperissa. Kuva: Mario Vacklin.

Lehdet suojataan suojapapereilla, joita on kahdenlaisia: yksinkertaisen suojapaperin sisälle menee muutama lehti, kun taas nuutatun eli taitekohdallisen suojapaperin sisälle enemmän – kuitenkin niin, etteivät lehdet “pullota” paperin sisällä. Huonokuntoiset lehdet sijoitetaan varovasti silkkipaperin sisälle, jotka nekin laitetaan muiden lehtien tavoin suojapaperin sisälle. Suojatut lehdet pinotaan aakkosjärjestyksessä laatikoihin ja laatikoihin merkitään tussilla, että ne on suojattu.

Sanomalehti ja kotelo
Tabloid-kokoinen sanomalehti Garmonija suojataan suojapaperilla ja laatikolla. Kuva: Mario Vacklin.

Laatikoita on kolmea kokoa: S-, M- ja L-kokoa ja ne vastaavat lajiteltavien lehtien kokoja. S-kokoiset laatikot ovat kooltaan 36 x 48 cm ja niihin sijoitetaan tabloid-kokoiset ja sitä pienemmät lehdet. M-kokoiseen laatikkoon, 48 x 62 cm, laitetaan broadsheet-kokoiset lehdet. Suojapaperit vastaavat lehtien kokoa. Laatikoiden sisälle, suojattujen lehtien sisälle asetetaan välipahveja, jotka tukevat suojattuja lehtiä, kun niitä nostetaan pois laatikosta. Välipahveja laitetaan esimerkiksi yksi laatikon pohjalle, yksi puoleen väliin suojattujen lehtien pinoa.

Kolmen kesäkuukauden aikana järjestäminen ja luettelon teko eteni R-kirjaimeen saakka. Työtä jatketaan Slaavilaisessa kirjastossa ja kun luettelo on valmis, se julkaistaan verkossa. Glasnostin ajan julkaisujen kokoelma dokumentoi sellaisen historiallisen aikakauden alkua, joka päättyi tähän vuoteen. Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin kuolema 30. elokuuta 2022 sai vahvan symbolisen merkityksen.