Scripta Selecta

Kirjoituksia Kansalliskirjaston kokoelmista

Fyysiset pelit Kansalliskirjastossa

Julkaisupäivä
Kirjoittaja
Lauri Ojanen
Angry Birds -pelejä kaikissa mahdollisissa formaateissa. Kuva: Lauri Ojanen

Angry Birds -pelejä kaikissa mahdollisissa formaateissa.

Kuva
Lauri Ojanen

Kansalliskirjaston lakisääteisenä tehtävänä on säilöä ja tallettaa suomalainen kulttuuriperimä tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön. Tähän kulttuuriperimään kuuluvat kirjojen, lehtien ja muiden yleisesti tunnettujen ja kirjastojen keräämän aineiston lisäksi pelit.

Kokoelmissamme on pelejä lähes kaikissa mahdollisissa muodoissaan. Fyysisissä kokoelmissa on niin perinteisiä lautapelejä kuin roolipelejä sekä erinäisissä formaateissa jaeltuja konsoli- ja tietokonepelejä. Digitaalisissa kokoelmissa taas on niin ikään perinteisten lautapelien digitointeja kuin teemakeräyksin kerättyjä peliaineistoja.

Tässä bloggauksessa avataan fyysisiä peleihin liittyviä kokoelmiamme. Pelikokoelmamme jakaantuvat useaan osaan pelityypin sekä saantitavan perusteella. Nämä myös vaikuttavat pelien luettelointiin ja siten niiden löydettävyyteen, joten näitä on hyvä avata yksityiskohtaisemmin selkeydenkin vuoksi.

Lautapelikokoelmamme jakaantuu kahteen osaan: vapaakappalekokoelmaan ja professori Markus Brummer-Korvenkontion lahjoituskokoelma Brummerianaan, joka sisältää lastenkulttuuriin liittyvien kirjojen lisäksi myös merkittävän lautapelikokoelman.

Vapaakappaleina saadut pelit saamme kirjapainoilta, kustantajilta tai maahantuojilta vapaakappaleasetuksen mukaisesti. Lauta-, kortti-, pala- ja roolipelejä luovutetaan kaksi kappaletta, joista toinen jää Kansalliskirjastoon ja toinen lähetetään Turun yliopiston kirjastolle. Konsoli- ja tietokonepelitallenteita luovutetaan vain yksi.

Varhaisin vapaakappaleena luovutettu peli on Huvi-matka Avasaksaan, joka ilmestyi vuonna 1862. Tarina ei tosin kerro onko peli saatu jo tuolloin vai myöhemmin. Avasaksa on myös varhaisuudessaan vapaakappalekokoelman poikkeuksia, koska ennen vuotta 1973 julkaistuja pelejä on vapaakappaleina vain muutamia kymmeniä. Brummeriana-kokoelma tätä tosin täydentää laajasti.

Tamperetta vuonna 1862 pelistä Huvi-matka Avasaksaan
Tamperetta vuonna 1863 pelissä Huvi-matka Avasaksaan. Kuvitus: Hilda Olson

Vapaakappaleina saadut lautapelit on ryhmäluetteloitu nimekkeen, julkaisijan, julkaisuvuoden ja mahdollisten tekijätietojen tasolla. Pelit ollaan jaettu luetteloinnissa kuuteen vuosijaksoon: 1810-19441945-19721973-19992000-20092010-2019 ja 2020-. Vuosijaksoja voi käyttää myös haun helpottamiseksi, jos kiinnostaa nähdä, mitä pelejä minäkin aikakautena on julkaistu. Aktiivisesta kustantajien tiedottamisesta ja 2010-luvun lautapelibuumista johtuen viime vuosikymmen on 400 luetteloidulla pelillä ylivoimainen ykkönen. Luetteloituja pelejä on tämän kirjoituksen julkaisuhetkellä 884.

Vapaakappalekokoelmaan kuuluu myös kortti-, pala- ja roolipelejä, mutta näitä ei ole luetteloitu lainkaan. Näiden määristä, ilmestymisajankohdista ja tarkoista sisällöistä ei siis ole kuin arvioita. Korttipelejä ja pelikortteja on eniten, mutta suunnilleen saman verran on palapelejä, joita on satakunta. Vähiten on roolipelejä, joita on kymmenkunta.

Korttipakkoja asetettuna ympyrän muotoon
Muutama esimerkki korttipakoista ja -peleistä joita saamme julkaisijoilta. Kuva: Lauri Ojanen

Vapaakappaleina on myös konsoli- ja tietokonepelitallenteita. Lainsäädäntöön nämä pelit lisättiin vuonna 2008, mutta jo tätä ennen olemme saaneet ilmeisesti kirjapainoilta Amersoftin 1980-luvulla julkaisemat ohjelmistot ja pelit varhaisille kotimikroille lähes täydellisenä kokoelmana.

Pelitallenteet ollaan luetteloitu sekä ryhmäluetteloon että nimeketasolla. Varhaiset kotimikropelit löytyvät listana tämän linkin takaa. Pelit saa haettua myös nimekkeen mukaan Finnasta, mutta pelien yksilöllisempiä tietoja ei näin löydy. Konsoli- ja tietokonepelitallenteet sen sijaan on luetteloitu yksittäisinä nimekkeinä, joiden luettelotiedoista löytyy kirjastotasoiset tiedot. Pelejä pystyy täten hakemaan yksittäisten pelien tasolla sekä asiasanoilla esimerkiksi alustan, julkaisijan ja vuoden mukaan.

Pelejä on saatu myös lahjoituksina. Näistä merkittävin on Brummeriana-kokoelma, joka sisältää kokoelmiemme vanhimman pelin vuodelta 1819. Ruotsalainen Råtfällan ei kielensä ja ilmestymismaansa puolesta ole kokoelmassa poikkeus vaan siinä on jonkin verran myös ruotsalaisia pelejä, joita melko todennäköisesti on Suomessakin varsin runsaasti pelattu. Peleistä kumminkin valtaosa on suomalaisia ja julkaistu 1800-luvun lopun ja 1960-luvun välillä pääasiassa Kuvataiteen ja Paletin toimesta. Kokoelma on kumminkin varsin eklektinen, koska peleissä on perinteisten lautapelien lisäksi korttipelejä sekä erinäisiä seurapelejä eri vuosikymmeniltä ja eri maista. Kokoelmaa ei ole luetteloitu, mutta vuonna 2019 järjestettyä pelinäyttelyämme varten kokoelmaa on käyty läpi järjestelmällisesti 1960-luvun peleihin asti. Tiedustelemalla saa siis selville jonkun tietyn pelin saatavuuden suhteellisen nopeastikin. Uudempien osalta pelien haku toimii käsipelillä, joten kannattaa varautua pieneen viiveeseen tiedon saamisessa.

Manööveripelin kansi
Manööveripeli on yksi lukuisista Brummerianan sotapeleistä. Kuva: Marko Oja

Lahjoituksina ollaan saatu myös digitaalisia pelejä. Vuonna 2018 saimme pelikeräilijä Aki Sivulalta lahjoituksen, joka täydentää hyvin kattavasti 1980-luvun suomalaisten kotimikropelien ja –ohjelmistojen kokoelmaamme. Lahjoituskokoelmaa ei Brummerianan pelien tavoin ole valitettavasti luetteloitu. Kokoelman suhteen kannattaakin tiedustella kirjaston asiakaspalvelusta sähköpostitse löytyykö tiettyä peliä tai ohjelmistoa kokoelmasta tutkittavaksi.

Useampia pelilehtien kansia 80-luvulta
Esimerkkejä varhaisimmista kotimikrolehdistä. Kuva: Sanna Haukkala

Pelien lisäksi fyysiseen kokoelmaan kuuluu olennaisesti peleihin ja pelaamiseen enemmän tai vähemmän liittyviä pienpainatteita sekä lehtiä. Historian havinaan pääsee käsiksi mm. lautapelikustantajien katalogeista, pelikonsolien ja kotimikrojen ohjekirjoista sekä mainosmateriaaleista. Myös kodinelektroniikkaliikkeiden ja tavaratalojen mainoslehtiset ovat mainioita aikakoneita peliteollisuuden alkulähteille.

Pienpainatteet ovat myös aineistoa, mitä ei ole erikseen luetteloitu. Pienpainatteet ollaan kokoelmissa jaoteltu aika- ja aihejaksoittain, joiden avulla tiettyä aineistoa saa itselleen tutkittavaksi. Kannattaa siis suhteellisen tarkkaan ilmaista aineistot, mitä haluaa tutkittavaksi. Kuvastoja on tuhansia, mutta kodinkoneliikkeiden kuvastoja 1980-luvulta jo huomattavasti rajatumpi ja helpommin hahmottuva määrä. Lehdet taas löytyvät nimekehaulla, mitä kautta näitä pääsee myös tilaamaan erikoislukusaliin.

Kaikkiin tekstissä mainittuihin aineistoihin pääsee käsiksi vain kirjastomme erikoislukusalissa. Tilaukset onnistuvat pääasiassa olemalla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse. Poikkeuksena ovat uudemmat konsoli- ja tietokonepelit, jotka ollaan luetteloitu nimeketasolla. Näiden kohdalla pystyy tekemään tilauspyynnön suoraan Finnasta pelin tietueesta.

Mitä taas tulee pelien pelaamiseen, niin tämä ei kirjastossamme valitettavasti onnistu. Erikoislukusali on tarkoitettu vain hiljaiseen työskentelyyn, joten lautapelien pelaamiseen liittyvät kolinat ja jutustelut ovat täysin poissuljettuja erikoislukusalissa. Samoin videopelien pelaamiseen tarkoitettuja laitteistoja ei kirjastostamme löydy. Vapaakappaletyöasemilla tosin pystyy arkistoituja selainpelejä pelaamaan valikoidusti. Näistä lisää seuraavassa kirjoituksessa, joka perehtyy tarkemmin digitaalisiin peleihin ja peliaineistoihin kirjastomme kokoelmissa.

EDIT: Lisätty maininnat että asiakaspalveluun kannattaa olla yhteydessä sähköpostitse. 18.11.21.