Avainlukuja 2019

Digi.kansalliskirjasto.fi

2,16 miljoonaa uutta sivua digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa
11,9 miljonaa sivulatausta

Finna.fi

42,8 miljoonaa käyntiä kaikissa Finna-käyttöliittymissä
398 organisaatiota käyttää Finnaa

Vastaanotettuja vapaakappaleita

356 hyllymetriä
46000 esitteitä, mainoksia ja pikkujulkaisuja
10559 kirjaa
1781 musiikkiäänitettä
66256 verkkojulkaisua

Kouluarvosanat (asteikko 4-10)

9,1 Paikallisasiakkaiden tyytyväisyys palveluihin
9,1 Organisaatioasiakkaiden tyytyväisyys palveluihin
8,2 Henkilökunnan työtyytyväisyys

Tutkimuskirjallisuuden hankinta 2019 (363 000 €)