Avainlukuja 2016

Sisällysluettelo

Kirjaston kokoelmat

 • 115 hyllykilometriä aineistoa
 • 3 miljoonaa kirjaa ja 3 miljoonaa muuta julkaisua
 • 7400 uutta teosta ostetaan vuosittain  humanistisilta tutkimusaloilta (historia, kirjallisuudentutkimus, filosofia, musiikki, Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimus)
   
 • yli 400 hyllymetriä uusia vapaakappaleita (kartunta kulttuuriaineistolain mukaisesti).
  Näistä
  yli 11 000 suomalaista kirjaa
  4 000 erilaista aikakauslehtivuosikertaa
  310 sanomalehtivuosikertaa
  2 600 musiikkiäänitettä
  lisäksi julisteita, vuosikertomuksia, nuotteja ja karttoja
  45 000 kpl ns. pienpainatteita (mainoksia, esitteitä, ohjekirjasia, pienlehtiä)
   
 • 7500 tiedostoa uusia sähköisiä vapaakappaleita
 • 178 miljoonaa tiedostoa suomalaisia verkkosivuja haravoitiin kirjaston verkkoarkistoon

Digitaaliset aineistot ja palvelut

 • Kansalliskirjasto digitoi vuoden 2016 aikana noin miljoona sivua kansallisia aineistoja

digi.kansalliskirjasto.fi vuonna 2016

 • 11 miljoonaa sivua digitoituja aineistoja vuoden 2016 lopussa
 • 18 miljoonaa latausta, palvelun käyttö kasvoi 23 %

doria.fi -julkaisuarkisto vuonna 2016

 • aineistolatauksia vuoden aikana 3,5 miljoonaa
 • käyttö kasvoi edellisvuoteen 41%

Talousindikaattoreita

 • Kansalliskirjaston tuotot vuonna 2016:  25 092 902 euroa    
 • Kansalliskirjaston kulut 2016:  24 436 792 euroa       

Kirjastoille, arkistoille, museoille sekä muulle julkishallinnolle suunnatut palvelut

FinELib-konsortion hankkimat verkkoaineistot

 • 58 600 lisensioitua elektronista kausijulkaisua
 • 11,9 miljoonaa latausta
   
 • 406 048 lisensioitua elektronista kirjaa
 • 9,4 miljoonaa latausta
   
 • 16 465 lisensioitua hakuteosta
 • 4 miljoonaa latausta

Finna - arkistojen, kirjastojen ja museoiden verkkopalvelu

 • 7,2 miljoonaa käyntiä Finnassa, kasvu edellisvuoteen 172 %
 • 207 arkistoa, kirjastoa ja museota mukana Finnassa
 • 1,2 miljoonaa käyntiä Finna.fi:ssä, kasvua edellisvuoteen 48 %

Finto - Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu

 • 29,7 miljoonaa rajapintakutsua
 • 34 sanastoa, ontologiaa ja luokkaa
 • 470 000 käsitettä, asiasanaa ja luokkaa

Melinda - Kansallinen metatietovaranto

 • yli 10 miljoonaa viitetietoaa tietokannassa
 • yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää mukana

Julkaisuarkistot

 • 32 miljoonaa artikkelilatausta

Koulutukset

 • yli 60 erilaista asiakasorganisaatioille suunnattua koulutusta, johon osallistui yli 6300 kirjasto-museo-ja arkistoalan ammattilaista

Vuosikertomus 2016