Avainlukuja 2015

Sisällysluettelo

Kirjaston kokoelmat

 • 115 hyllykilometriä aineistoa
 • 3 miljoonaa kirjaa ja 3 miljoonaa muuta julkaisua
 • 5 000 uutta teosta ostetaan vuosittain  humanistisilta tutkimusaloilta (historia, kirjallisuudentutkimus, filosofia, musiikki, Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimus)
   
 • 400 hyllymetriä uusia vapaakappaleita (kartunta kulttuuriaineistolain mukaisesti).
  Näistä
  yli 10 000 suomalaista kirjaa
  4 000 – 5 000 erilaista aikakauslehtivuosikertaa
  320 sanomalehtivuosikertaa
  2 000 – 3 000 musiikkiäänitettä
  lisäksi julisteita, vuosikertomuksia, nuotteja ja karttoja
  60 000 kpl ns. pienpainatteita (mainoksia, esitteitä, ohjekirjasia, pienlehtiä)
 • 25 000 tiedostoa uusia sähköisiä vapaakappaleita
 • 814 miljoonaa tiedostoa suomalaisia verkkosivuja haravoitiin kirjaston verkkoarkistoon

Kirjaston käyttö

 • 380 000 lainaa (koti- tai lukusalilainoja) vuoden 2015 aikana
   
 • kirjaston asiakkaista noin puolet on Helsingin yliopiston opiskelijoita, opettajia tai tutkijoita
   
 • asiakkaista puolet tekee pro gradu -tutkielmaa, väitöskirjaa tai post doc -tutkimusta
   
 • noin puolet asiakkaista on käyttävät kirjaston palveluita vähintään kerran viikossa ja noin 16 % useammin kuin kerran viikossa

Digitointi ja palvelut verkossa

 • kirjasto digitoi vuoden 2015 aikana noin miljoona sivua kansallisia aineistoja

digi.kansalliskirjasto.fi

 • 10 miljoonaa sivua digitoituja aineistoja vuoden 2015 lopussa
 • 14 miljoonaa latausta, palvelun käyttö kasvoin 24 %

kansalliskirjasto.fi

 • 16 miljoonaa aineistolatausta vuoden 2015 aikana
   

Talousindikaattoreita

 • Kansalliskirjaston tuotot vuonna 2015:  29 041 027 euroa    
 • Kansalliskirjaston kulut 2015:  27 158 973 euroa       

Kirjastoille, arkistoille, museoille sekä muulle julkishallinnolle suunnatut palvelut

FinELib-konsortion hankkimat verkkoaineistot

 • 79 000 lisensioitua elektronista kausijulkaisua
 • 12,7 miljoonaa latausta
   
 • 386 000 lisensioitua elektronista kirjaa
 • 9,3 miljoonaa latausta
   
 • 15 700 lisensioitua hakuteosta
 • 6,2 miljoonaa latausta

Finna - arkistojen, kirjastojen ja museoiden verkkopalvelu

 • 2,7 miljoonaa käyntiä Finnassa, kasvu edellisvuoteen 125 %
 • 10,2 miljoonaa aineistotietoa Finna.fi:ssä
 • 106 arkistoa, kirjasto ja museota mukana Finnassa

Finto - Kansallinen sanasto- ja ontologiapalvelu

 • 29,7 miljoonaa rajapintakutsua
 • 30 sanastoa, ontologiaa ja luokkaa
 • 450 000 käsitettä, asiasanaa ja luokkaa

Melinda - Kansallinen metatietovaranto

 • 9 miljoonaa viitetietoaa tietokannassa
 • 40 kirjastoa mukana

Julkaisuarkistot

 • 32 miljoonaa artikkelilatausta, kasvua edellisvuoteen 33 %

Koulutukset

 • 58 koulutusta, johon osallistui 6240 kirjasto-museo-ja arkistoalan ammattilaista.
   

Vuosikertomus 2015