Työskentely kirjastossa

Kansalliskirjaston aineistoihin voi tutustua myös kirjaston tiloissa, joko lukusaleissamme tai kuunteluhuoneessa perinteisen kotilainauksen sijasta. Joskus kokoelmien käyttö edellyttää mikrofilmilukulaitteiden ja vapaakappaletyöasemien käyttöä.

Sisällysluettelo

Kirjastokioskit

Kirjaston tiloissa on käytettävissä kirjastokioskeja. Ne on tarkoitettu hakupalvelun, kirjastotietokantojen ja lisensioitujen e-aineistojen käyttämiseksi. Kirjastokioskeilta voi printata pdf-tiedostoja Unigrafian Print in City -palvelun kautta. Kirjastokioskeista voi tallentaa tiedostoja usb-muistitikulle.

Kirjastokioskeille ei tarvita käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Kirjautumista ei tarvita myöskään digitoidun aineiston käyttöön tarkoitetuilla mikrofilmi- tai vapaakappaletyöasemilla. Tällaista aineistoa ovat mm. digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet, pienpainatteet, julkaisuarkistoissa (Doria, Helmi, Raita) olevat tekijänoikeuksista vapaat teokset, Turun akatemian väitöskirjat, pergamenttifragmenttien kokoelma.

Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa kirjastokioskien käyttämisessä. Omien laitteiden käytön opastuksessa kannattaa kääntyä Helsingin yliopiston helpdeskin puoleen. Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta pystyvät kirjautumaan kioskikoneilla omalle työpöydälleen yliopiston käyttäjätunnuksella.

Linkit:

Print in City (Unigrafia)

Tulostaminen Kirjastokioskeilta Unigrafian Print-in-City -palveluun

Helsingin yliopiston helpdesk-sivut (HY:n helpdesk)

 

Langaton verkko

Kirjaston tiloissa yliopistojen opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää Eduroam-verkkoa.

HelsinkiUni Guest -vierailijaverkko on Helsingin yliopiston langaton verkko. Liittyminen tapahtuu yleisellä salasanalla uniguest.

 

Lukusalit ja kuunteluhuone

Kansalliskirjaston asiakkaiden käytössä on neljä lukusalia (Eteläsali, Pohjoissali, Slaavilaisen kirjaston lukusali ja erikoislukusali) ja tämän lisäksi kirjastossa on lukupaikkoja Rotundassa, Akvaariossa, Slaavilaisessa kirjastossa ja musiikkikirjastossa.

Lukusaleissa voi työskennellä ja käyttää kokoelmiemme aineistoa, jota ei saa kotilainaan.

Lukusaleista

  • Etelä- ja Pohjoissali ovat yleisiä lukusaleja. Pohjoissalissa on mikrofilmilukulaitteet ja vapaakappaletyöasemat. Eteläsalissa osa paikoista on varattu tutkijapaikkalaisille.
  • Slaavilaisen kirjaston lukusali on varattu kyseisen kirjaston kokoelmien tutkimiseen
  • Erikoislukusali on vain niille tutkijoille, joiden tilaama aineisto toimitetaan ko. saliin tai jotka käyttävät salissa olevia luetteloita tai salin käsikirjastoa.

Kokoelmissamme olevien äänitteiden käyttökopiot toimitetaan tilauksen jälkeen musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen.

Lisätietoa

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

Mikrofilmilukulaitteet

Pohjoissalin hyllystä löytyvät mikrofilmeinä kaikki suomalaiset sanomalehdet vuoteen 1945. Maakuntalehtien mikrofilmit vuodesta 1946 ovat tilattavissa varastosta kahden päivän toimitusajalla. 

Pääkaupunkiseudulla ilmestyvien valtalehtien, kuten Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet ja Demari, mikrofilmit ovat esillä uusimpaan numeroon asti. Lehdet kuvataan Mikkelissä, joten uusimpien numeroiden viive on noin 2 kuukautta. Ulkomaisista lehdistä Dagens Nyheter ja Guardian ovat saatavilla kokonaisuudessaan. NY Times on esillä vuodesta 1950. Vanhemmat numerot tilataan varastosta.

Päivän lehtiä ei kirjastossamme ole luettavana.

Hyllystä löytyvät myös amerikansuomalaiset sanomalehdet, sotilaslehdet, runsas valikoima ajanvietelehtien vanhempia vuosikertoja ja Slaavilaisen kirjaston käytetyimpiä vanhoja sanoma- ja aikakauslehtiä. Vanhoja puhelinluetteloita ja osoitekalentereita on kuvattu filmikorteille ja myös ne ovat heti käytettävissä. Filmikorteilla on myös Ruotsin vallan aikainen kirjallisuus sekä runsaasti muita monografioita Fennica-kokoelmasta.

Mikrofilmilukulaitteet sijoittuvat Pohjoissaliin. Lukulaitteilla voi aineiston selailun lisäksi skannata mikrofilmien sisältöä omalle massamuistilaitteelleen, esimerkiksi muistitikulle. Myös paperitulostaminen on mahdollista. Laitteille on mahdollista tehdä varaus Pohjoissalin neuvonnassa. Henkilökuntamme opastaa työasemien käytössä.

Varastosta tilattavat mikrofilmit varataan Kansalliskirjaston hakupalvelun kautta. Jos haluamasi mikrofilmiaineisto ei ole hakupalvelun kautta varattavissa, filmit tilataan Mikrofilmien tilauslomakkeella (eLomake). Käytössäsi on myös: 
Mikrofilmitietokanta (linkki tietokantaan).

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video

Tulostaminen ja tallentaminen

Kirjautumalla kirjastokioskeille Helsingin yliopiston tunnuksella voi tulostaa Helsingin yliopiston henkilökohtaista tulostuskorttia käyttäen. Kirjastokioskeihin voi myös kytkeä usb-muistitikun.

Ilman HY:n tunnusta kirjastokioskeilta tulostetaan pdf-tiedostoja käyttämällä UniGrafian Print in City -palvelua.

Monitoimikopiolaitteillamme voi kopioinnin ja tulostamisen lisäksi myös skannata sivuja ja lähettää ne sähköpostiin.

Slaavilaisen kirjaston tiloissa on maksutta käytettävissä kirjaskanneri. Laitteella tehdyt skannaukset voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostiin. Sähköpostiin lähettäessä on suositeltavaa lähettää vain muutama sivu kerrallaan, koska tiedostot saattavat olla isoja.

Tekijänoikeudellisista syistä ei vapaakappaletyöasemilta saa jäljenteitä sähköisessä muodossa. Paperijäljenteet sen sijaan ovat mahdollisia.

Usb-muistitikkuja myydään Rotundan neuvonnassa.

Lisätietoja:

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto

Vapaakappaletyöasemat

Kansalliskirjasto tallentaa kotimaisen julkaisutoiminnan kokoelmiinsa. Nämä vapaakappaleina luovutetut kirjat, aikakauslehdet, sarjat, nuotit ja kartat tulevat Suomessa kuuden nk. vapaakappalekirjaston kokoelmiin. Sanomalehdet, äänitteet ja tallenteet säilytetään vain Kansalliskirjastossa, pienpainateaineisto Kansalliskirjaston lisäksi Turun yliopiston kirjastossa. Tekijänoikeudenalaiset aineistot ovat asiakkaiden käytettävissä erillisillä vapaakappaletyöasemilla.

Vapaakappaletyöasemilla on käytettävissä suomalainen verkkoarkisto, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä radio- ja tv-arkisto (RTVA), kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaan luovutettuja elektronisia aineistoja sekä tekijänoikeuden alaisia digitoituja aikakauslehtiä vuosilta 1911-1944 ja sanomalehtiä vuosilta 1911-1939.

Vapaakappaleasemien aineistoja voi lukea, kuunnella ja katsella. Sisällöstä ei voi valmistaa digitaalista kopiota. Aineistoa voi sen sijaan kuvata suoraan näyttöruudulta ja äänittää kaiuttimien kautta. Verkkosivuja, elektronisia kirjoja ja digitoituja lehtiä voi tulostaa. Tulostaminen on maksullista.

Työasemassa ei ole Internet-yhteyttä. Siinä on käytettävissä yleisimmät toimisto-ohjelmat, mutta tiedostoja ei voi tallentaa omalle tallennusvälineelle tai lähettää sähköpostitse. Työskentelyä helpottamaan voikin olla tarpeen ottaa oma kannettava mukaan.

Kansalliskirjastossa vapaakappaletyöasemia on: useita Pohjoissalissa, yksi musiikkikirjastossa, yksi erikoislukusalissa ja yksi Slaavilaisessa kirjastossa. Musiikkikirjaston työasemaan on yhdistetty kaiuttimet. Muilla työasemilla voidaan käyttää kuulokkeita. Kaikissa on paperitulostusmahdollisuus.

Lisätietoa vapaakappalekirjastoista