Lukusalilainaus

Kansalliskirjaston kokoelmissa on paljon aineistoa, jota saa ainoastaan lukusalikäyttöön. Lukusalikäyttö tarkoittaa sitä, että aineistoa ei saa mukaansa vaan siihen tulee tutustua kirjaston tiloissa. Lukusalilainaukseen tarvitset voimassa olevan kansalliskirjastokortin.

Kirjaston päärakennuksessa

 • sijaitseva Eteläsali on tarkoitettu tutkijoiden käyttöön. Osa sen tutkijapaikoista on varattavissa puolivuosittain. Täällä voit rauhassa perehtyä sellaiseen lukusaliaineistoon – kyseeseen tulevat lähinnä tiedekokoelman, avokokoelman ja käsikirjaston teokset - jota ei ole määritelty käytettäväksi muissa lukusaleissa
 • sijaitseva Pohjoissali pitää sisällään mm. mikrofilmien lukulaitteet sekä digitoitujen aineistojen työasemat. Pohjoissalissa ovat myös ns. tutkijahyllyt. Tänne toimitetaan mm. tilatut sanomalehtien mikrofilmit sekä tutkijahyllysopimuksen tehneiden tutkijoiden tilaamia paperimuotoisia aineistoja.
 • lukupaikkoja löytyy myös Rotundan ylemmistä kerroksista sekä ns. Akvaariosta, joka on yhdistetty kokoelma- ja lukutila päärakennuksen ja Fabianian välisen yhdyskäytävän varrella.

Kirjaston Fabiania-rakennuksessa 1. kerroksessa sijaitsevaan

 • Erikoislukusaliin toimitetaan mm. sekä kansalliskokoelmasta tilattu paperimuotoinen aineisto että kirjaston erikoiskokoelmista, käsikirjoituskokoelmista, karttakokoelmasta, sanomalehtikokoelmasta että vanhemmasta slaavilaisen kirjaston kokoelmista tilattavat aineistot.
 • Slaavilaisen kirjaston lukusaliin toimitetaan pääsääntöisesti Slaavilaisen kirjaston varastosta tilatut aineistot.
 • Musiikkikirjaston kuunteluhuoneeseen toimitetaan digitoituina asiakkaan tilaamat äänitteet.

Lukusalilainaan toimitettava aineisto edellyttää aina aineistopyynnön tekemistä. Toimitusajat vaihtelevat kokoelmittain. Erityisesti kauempaa tulevien asiakkaiden on hyvä varmistaa aineiston saatavuus vielä ennen vierailuaan kirjastossa.

Kansalliskokoelma (Fennica-kokoelma)

Vaihtoehtoisesti voit täyttää lukusalilainojen tilauslomakkeen kirjaston asiakaspalvelupisteessä.

Humanistinen kokoelma

Humanistisen kokoelman aineisto

 • toimitetaan painovuodesta 1800 alkaen kirjaston päärakennukseen: Rotundaan ja tutkijahyllyihin
 • joka on painettu ennen vuotta 1800, toimitetaan Fabianiaan erikoislukusaliin
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

Slaavilaisen kirjaston aineisto

 • Slaavilaisen kirjaston aineisto toimitetaan pääsääntöisesti Slaavilaisen kirjaston lukusaliin.
 • Osa aineistosta toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.
 • Ennen vuotta 1950 julkaistua kirja-aineistoa ei lainata kotiin vaan se toimitetaan lukusaliin.

Erikoiskokoelmat

 • Erikoiskokoelmien aineisto toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

Käsikirjoituskokoelma

 • Käsikirjoituskokoelman aineisto toimitetaan erikoislukusaliin.
 • Aineiston lukusalilaina-aika on neljä viikkoa.

 

Kirjaston neuvonta
+358 (0)2941 23196
Kansalliskirjasto