Erikoislukusalin käyttösäännöt

Ylikirjastonhoitajan vahvistamana 29.10.2019

Erikoislukusalin säännöt

Erikoislukusali on tarkoitettu kirjaston vanhimman ja ainutkertaisen aineiston kuten kansalliskokoelman, erikoiskokoelmien, käsikirjoitusten, karttojen ja muun käytössä varovaisuutta vaativan materiaalin tutkimiseen.

Erikoislukusalin käyttöön tarvitaan kansalliskirjastokortti, jolla asiakas kirjautuu salin käyttäjäksi.

Joidenkin kokoelmien tutkiminen edellyttää käyttöluvan saamista ja tapahtuu erikoisvalvonnassa.

Digitoidusta, mikrokuvatusta ja faksimilena olevasta aineistosta ei tuoda alkuperäisteosta lainaksi ilman käyttölupaa. Poikkeuksena tästä on Reenpään kokoelmaan sisältyvä aineisto.

Saliin varattuna voi pitää kerrallaan korkeintaan 5 käsikirjoitusyksikköä ja 10 kirjaa. Aineistoa ei saa viedä pois erikoislukusalista.

Erikoislukusaliin ei saa tuoda laukkuja, omia kirjoja tai tietokoneen suojakoteloa. Niitä varten on salin eteisessä lukittavat lokerikot. Myös kantokorit tulee jättää salin päivystyspisteelle tai ulkopuolelle.

Päivystäjä voi antaa luvan tutkimuksen kannalta välttämättömän kirjan tuomiseen erikoislukusaliin muualta. Poistuessa kirja on näytettävä päivystäjälle.

Lyijykyniä ja paperia muistiinpanoja varten on saatavilla erikoislukusalissa. Poistuttaessa paperit on näytettävä päivystäjälle.

Päivystäjä ohjaa asiakkaan lukupaikalle.

Itsepalvelukopiointi ei ole sallittua, mutta jäljenteitä toimitetaan tilauksesta, mikäli kopiointirajoitukset ja säilytysnäkökulmat sen sallivat.

Aineiston käsittelystä erikseen annettavia ohjeita tulee noudattaa.

Ota tilastoevästeet käyttöön upotetun YouTube-videon näyttämiseksi
Following frame contains a video